Vrtání hlubokých děr

Vergusswerkzeug für Stratoren eines Elektromotors

Speciální obrábění CNC-jednobřité vrtání hlubokých děr. Otvory vyrobeny v přesných rozměrech s velkým poměrem délky/průměru.

Na našich speciálních CNC-vrtačkách na hluboké díry vyrábíme přesné otvory s velkým poměrem L/D.

Zařízení pro vrtání hlubokých děr je v LPM speciální metodou obrábění pro velké součásti z litého polyamidu.

K vrtání hlubokých děr je chladicí kapalina přiváděna ve velkém množství pod velkým tlakem k obráběnému místu. Množství a tlak chladicí kapaliny přizpůsobíme materiálu, průměru vrtáku a hloubce otvoru. Využíváme vysokotlaká pístová a šroubová čerpadla, u větších průměrů jsou zapojena další tlaková čerpadla.

Přívodní přístroj chladicí kapaliny současně podává navrtávací pouzdra uložená v kuličkovém vedení. Tyto vedou na dlouhých vrtacích tyčích sedící řezný nástroj a zajistí přesnost při navrtávání.

Přechody rádiusů, sražení, odstupňování nebo odlišné tvary na dnu otvoru vyrábíme s tvarovými vrtacími nástroji.

Práce na vyvrtávání hlubokých děr provádíme u těles trysek, tvarových nástrojů, součástí čerpadel, kotoučů, zakřivení šneků, tepelných výměníků, válců nebo také jako mazací kanály na různých součástkách.

Rolny pro tvrdá zatížení při rybolovu

Schwerlastrollen aus Polyamid 6 Guss (PA 6 G 210)

Škeble z mořských hlubin. Polyamidové rolny pro vlečnou síť A-Side-System šetří mořské dno.

U pobřeží vzdálených oblastí oceánů jsou loveny škeble a jiní korýši vlečnými sítěmi z hloubky bezmála 1000 metrů. Za nejlepší loviště hřebenatky kuchyňské jsou pokládané Skotsko, Francie a Irsko. Při velkém mořském rybolovu táhne rybářská loď až dvanáct, na jedné oji vedle sebe seřazených, vlečných lan. Oj je osazena velkými polyamidovými rolnami.

Válcovité rolny vyrábíme z polyamidu 6 litý (PA 6 G 210). Litý polyamid je nejvhodnějším materiálem pro toto použití při mořském rybolovu:

  • Litý polyamid je odolný vůči slané vodě, po desetiletí. Všude tam, kde součástky přicházejí do kontaktu s mořskou vodou nebo slanými zpěněnými vlnami, je polyamid žádaný, nejen pro plavidla rybářského průmyslu. Z litého polyamidu vyrábíme tělesa pro prudký náraz, kluzné lišty, lanovnice a lanová vedení, ložiska pro kormidelní peň a pouzdra, nárazníky a těsnicí prvky nebo hnací šrouby remorkérů a lodí. 
  • Litý polyamid má hustotu 1,14 g/cm³, mořská voda 1,03 g/cm³. Litý polyamid je ve slané vodě nadnášen, ale nevyplave. V kombinaci s obrovskou styčnou plochou kotouče nebude mořské dno zhutněno.
  • Malá hmotnost kotoučů ulehčí spuštění a odtažení postroje vlečné sítě s úlovkem na palubu lodí.

Litý polyamid má vynikající vratnou schopnost, styčná plocha kotouče se chová elasticky. Specifický plošný tlak se při nerovnosti povrchu sníží, dosedací plochy budou ochráněny. Rozhodující výhoda v případě překážek na mořském dně.

Tuny těžký

Schwerer Rohling gegossen aus Polyamid

Tuny těžký. Velký kus odlitku z polyamidu.

Firma Kern má 50. leté zkušenosti s výrobou velkých litých dílů a tím si vybudovala velmi dobré jméno v oblasti strojírenství. Vyrábíme velké odlitky až do hmotnosti 2,5 tuny. Tradičně vyrábíme všechny polotovary a odlitky ve vlastní slévárně. Tak zkracujeme dodací termíny a zajišťujeme perfektní kvalitu našich výrobků.

2,5

tuny těžký odlitek umí vyrobit naše slévárna z polyamidu. Tento objem odpovídá 17 tunám lité oceli.

Sériové díly vyrábíme technologií odstředivého nebo gravitačního lití. Libovolné součásti  v množství 1 zhotovujeme ručním litím.

Dobrý odlitek. Odlitky zhotovujeme polymerizací z taveniny s homogenní strukturou a vysokou krystaličností: z kaprolaktamu odléváme za velmi příznivé ceny a vyvážené mechanické vlastnosti velmi oblíbený polyamid 6 litý (PA 6 G). Z laurinlaktamu odléváme polyamid 12 litý (PA 12 G).

Naše výrobní postupy a zkušenosti s dlouholetou tradicí, včetně moderního strojního vybavení, garantují polyamidový odlitek bez pnutí. Společně s vynikající otěruvzdorností a vysokou houževnatostí při vysoké pevnosti vznikne velmi dobrý odlitek.

Speciální odlitky. Požadavky na vysoce hodnotné odlitky podle speciálních formulací a aditiv: rázová pevnost a tlumící schopnost, teplotní odolnost a odolnost proti teplotnímu stárnutí, odolnost proti opotřebení a vlastnosti při nouzovém doběhu, tuhost a rozměrová stálost nebo elektrická vodivost odlitku jsou charakteristické vlastnosti, které se mohou přizpůsobit přání zákazníka.

Výroba velkých dílů. Naše CNC-řízené frézovací obráběcí centrum je určeno pro obrábění funkčních ploch a otvorů na odlitcích s maximálními rozměry.

Lanový buben

Seiltrommel für Punktzug in der Bühnentechnik
Schwere Seiltrommel für elektrische Punkt- oder Prospektzüge in der Bühnentechnik

Velká zpěvohra! V hlavní roli, hodný povšimnutí lanový buben z litého polyamidu.

Kulisy, pozadí a rekvizity jsou spouštěny ze shora na scénu a vytahovány. Velká jeviště mají pro tyto účely instalovány plošné lanovody s bubnovým lanovým zásobníkem ve strojním zařízení. Jakékoliv množství lana je využito.

Buben z litého polyamidu 6 (PA 6 G210) o průměru 1750 mm vede až 500 m lana, které vystupuje z bubnového navijáku až do deseti provazů. Uvnitř polyamidového bubnu je místo pro vsunutý motor s převodem. Spořit místem nad tesařskou podlahou, na které leží pojízdná podlaha, je důležité. Pak mohou tažné navijáky stát těsně v řadě.

Polyamid zde má svoje velké opodstatnění. Je jedinečný jako materiál pro velké technické díly. Je příznivý pro odlévání a tím jsou vytvářena bez omezení tělesa odléváním. Je vhodný pro obrábění pro svoji stabilitu a trvanlivost břitu. Je nenáročný a nepotřebuje kvůli svému vysokému nouzovému chodu žádné mazání. Je to šetrný partner pro obrábění vzhledem ke svému příznivému pnutí. Součástky z polyamidu jsou pro minimální měrnou hmotnost lehké. Jsou všestranně využitelné.

Řezání vodním paprskem

Řezání plastů vodním paprskem

Ostrá voda řeže plast. Velmi přesné řezání vodním paprskem nejnovější generace.

Vysoký tlak protlačuje vodu tryskou, voda získává na tryskací síle. Vodní paprsek se stává ostrým řezným nástrojem. Nejnovější CNC-řízení, komplexní mechanika a stabilní konstrukce stroje označuje naše zařízení vodního paprsku jako výkonný obráběcí stroj.

Z desky vyřezáváme tvarově přesně dvourozměrně. Třetí rozměr dodává síla materiálu. Mimo dvouosé řízení pro tvar má vaše zařízení ve dvou osách řízenou Tilt-A-Jet-výkyvnou hlavu, jako výkyvné vybavení pro kuželový paprsek. Tak stojí jeho plášť stále kolmo k místu řezu. U síly desek do 25 mm dosahujeme přesnosti od ± 0,2 mm, do 50 mm od ± 0,3 mm. Možno je řezat vodním paprskem desky síly až 170 mm.

Studený způsob dělení. Řezání vodním paprskem je studená metoda dělení. Rozhodující plusový bod technologie řezání vodou pro dělení plastů.

Abrazivní řezání vodním paprskem. Převážně využíváme abrazivní řezání vodním paprskem, při kterém přidávané brusivo podporuje proces dělení. Vznikne plocha, která působí jako tryskaná pískem, není zapotřebí další dokončující operace.

Produktivní a flexibilní. Naše stroje pro řezání vodním paprskem vyrábí široké spektrum dílů. Od jednoduchého frézovaného polotovaru pro strojní součásti až po komplexní díly.

Obrábění vodním paprskem.
Výhody obrábění vodním paprskem.
Efektivní obrábění těžko obrobitelných materiálů.
Přípravné práce na polotovaru odpadají. Stroj pro řezání vodním paprskem zpracuje kompletní formát desky.
Žádné opotřebení nástrojů, zvláště u materiálu plněných sklem.
Vysoká reprodukovatelnost výrobní kvality díky velmi dobré regulovatelnosti vodního paprsku.
3

krát rychlejší jako zvuk je vodatedy zrychluje na 1000 ms . Tak precizně vystřihuje plast.

Paul Neudank
pracovník obrábění, Großmaischeid

Mazací pastorek pro větrné elektrárny

Ritzel aus Polyamid. Das zerspante Kunststoffritzel dient als Schmierritzel

Těžké strojírenství. Mazací pastorek pro větrné elektrárny.

Mazací čelní ozubené kolo pro automatické individuální mazání ozubených věnců je používáno v Off-Shore-oblasti.

12

Zubů, ne více. Přesto pozoruhodná hlavová kružnice 420 mm.

Jen s 12 zuby, to je hlavová kružnice o 420 mm a šířce zubu o 300 mm. Průměr hřídele je 200 mm.

Ozubené kolo vyrábíme z vysoce molekulárního polyamidu ve dvoustupňovém procesu výroby. Polotovary vyrábíme v naší slévárně v horizontálním odstředivém lití. Temperování litého polyamidu zvyšuje jeho mechanickou pevnost, zejména houževnatost.

Přesnost boků, zubů a uložení hřídele přináší obrábění na našich přesných obráběcích strojích a strojích na výrobu ozubení.

Velké díly pro technická zařízení

Strömungsoptimiert: Bauelemente aus Gusspolyamid ermöglichen neuartige Konzepte im Großanlagenbau

Velká hubice z litého polyamidu. Velké soustružené díly z jednoho kusu pro průmyslové procesy.

Hubice jsou používány až do průměru 2000 mm ve velkých zařízeních jako difuzory. Zpomalují rychlost proudící kapaliny. Průměry se mění a každý difuzor je průtok optimalizující exemplář.

Hrubý odlitek z polyamidu, blízký tvaru, vyrábíme v naší vlastní slévárně ve Grossmaischeidu. V CAD-systému reologicky optimalizovaný tvar vyrobíme pomocí CAD / CAM-systému na moderních velkých CNC-soustruzích.

Difuzory z polyamidu mají oproti takovým z kovu výrazně vyšší životnost. Polyamid je extrémně houževnatý a má pozoruhodnou otěruvzdornost vůči abrazivním látkám v kapalinách proudících difuzorem.