Ucpávka odvzdušňovacího ventilu

Sperrluftdichtung aus einem hitzestabilisierten Gusspolyamid

Efektivní ucpávka odvzdušňovacího ventilu. Bezkontaktní labyrintové těsnění z teplotně stabilizovaného litého polyamidu.

Bezkontaktní těsnicí systém s odvzdušňovacím ventilem do labyrintu těsnících kroužků zamezuje dlouhodobě a efektivně ztrátě maziva, nezdravým škodlivým emisím a znečištěním.

Únik a znečištění mohou mít drahé následky a vést k prostojům, nejistým pracovním podmínkám, jakož i velkým provozním problémům. Přetlak vzduchu nebo plynu, jakožto dodatečného utěsnění je dlouhodobě účinné. Neexistují žádné dosedací plochy, které se opotřebí.

Pomaluběžná použití s nízkými tlaky představují výzvu pro konvenční utěsňovací metody. Ucpávka odvzdušňovacího ventilu je přizpůsobivá. Přizpůsobí se průhybu hřídele, nekruhovitosti,  axiálnímu posunutí a nepřesnosti souososti.

Vyrábíme malé a velké kroužky odvzdušňovacích ventilů až do průměru 2300 mm, pro velkosériovou výrobu a také pro zvláštní konstrukce. Jsou používány do obráběcích strojů a pro rotující součásti do čerpadel, motorů, turbín, jednotek válcovacích stolic, tiskařských strojů, strojů na výrobu folií a papíru, pohonů lodí, zařízení pro těžbu ropy, zařízení větrných elektráren a speciálních strojů.

Ložisko z polymeru do těžkých strojů

Kuželová ložiska pro těžký průmysl. Olejem plněný litý polyamid předstihl šedou litinu a bronz.

Kuželové ložisko je používáno v páru do podpěrných ústrojí těžkých strojů. Dvě ložiska jsou umístěna proti sobě.

Šedá litina (GG25), litý bronz (Gbz12) a náš samomazný litý polyamid 6 s olejem (PA 6 G 210 Öl) jsou porovnávány jako alternativní materiály. Všechny tři materiály pro kluzná ložiska jsou zpracovávány odléváním. Odléváním vzniknou tvaru blízké polotovary s nepatrným přídavkem na obrábění. Jedna z výhod při výrobě kuželových kluzných ložisek.

Mazání. Kluzné ložisko z šedé litiny vyžaduje permanentní mazání olejem, kluzné ložisko z litého bronzu mazání tukem. Obojí zatěžuje životní prostředí mazacími prostředky.

Naše mazadlem plněná polyamidová ložiska jsou samomazná a mohou být provozována v chodu na sucho. Jsou příznivá pro životní prostředí a zjednodušují konstrukci strojů.

Hmotnost dílu a kilová cena. Polotovary z litého polyamidu stojí jen jednu desetinu. Neboť hmotnost materiálu kluzných ložisek je velmi rozdílná. Hustota materiálů kolísá přibližně osmkrát. Kromě toho stojí kilogram litého bronzu o 10 – 30 % více než polyamid.

Hustota: porovnání hustoty materiálů kluzných ložisek. Kovová kluzná ložiska jsou 7 až 8 krát těžší než polymerní materiály.
  Hustota $ \ \rho \ $
podle ISO 1183
Jednotka [g/cm³]
Polyamid 6 litý, plněný olejem (PA 6 G 210 olej) 1,15
Šedá litina (EN-GJL-250, GG25) ca. 7,2
Litý bronz(CuSn12-C, Gbz12) ca. 8,8

Tuny těžký

Schwerer Rohling gegossen aus Polyamid

Tuny těžký. Velký kus odlitku z polyamidu.

Firma Kern má 50. leté zkušenosti s výrobou velkých litých dílů a tím si vybudovala velmi dobré jméno v oblasti strojírenství. Vyrábíme velké odlitky až do hmotnosti 2,5 tuny. Tradičně vyrábíme všechny polotovary a odlitky ve vlastní slévárně. Tak zkracujeme dodací termíny a zajišťujeme perfektní kvalitu našich výrobků.

2,5

tuny těžký odlitek umí vyrobit naše slévárna z polyamidu. Tento objem odpovídá 17 tunám lité oceli.

Sériové díly vyrábíme technologií odstředivého nebo gravitačního lití. Libovolné součásti  v množství 1 zhotovujeme ručním litím.

Dobrý odlitek. Odlitky zhotovujeme polymerizací z taveniny s homogenní strukturou a vysokou krystaličností: z kaprolaktamu odléváme za velmi příznivé ceny a vyvážené mechanické vlastnosti velmi oblíbený polyamid 6 litý (PA 6 G). Z laurinlaktamu odléváme polyamid 12 litý (PA 12 G).

Naše výrobní postupy a zkušenosti s dlouholetou tradicí, včetně moderního strojního vybavení, garantují polyamidový odlitek bez pnutí. Společně s vynikající otěruvzdorností a vysokou houževnatostí při vysoké pevnosti vznikne velmi dobrý odlitek.

Speciální odlitky. Požadavky na vysoce hodnotné odlitky podle speciálních formulací a aditiv: rázová pevnost a tlumící schopnost, teplotní odolnost a odolnost proti teplotnímu stárnutí, odolnost proti opotřebení a vlastnosti při nouzovém doběhu, tuhost a rozměrová stálost nebo elektrická vodivost odlitku jsou charakteristické vlastnosti, které se mohou přizpůsobit přání zákazníka.

Výroba velkých dílů. Naše CNC-řízené frézovací obráběcí centrum je určeno pro obrábění funkčních ploch a otvorů na odlitcích s maximálními rozměry.

Ochranná pouzdra pro důležitá ocelová lana

Seilschutz für Seilbahnen aus Gusspolyamid

Ocelová lana bezpečně upevněná do země. Rázově houževnatý litý polyamid chrání před poškozením jednotlivá lanka.

Moderní nosné lanové dráhy patří k nejbezpečnějším lanovým prostředkům pro zboží a osoby. Vedle pohyblivého tažného lana jsou upevněny celé svazky ocelových lan s různými funkcemi mezi stanicemi v údolí a na vrcholu kopce podél lanové trati visuté lanové dráhy. Je to např. nosné lano, kabel pro přenos dat a lano chránící před bleskem.

Ochrana lana z polyamidu. Statická ocelová lana jsou v zemi pevně ukotvena. Přesně na tento přechodový bod jsou učiněna preventivní opatření pro bezpečnost. Jednotlivé prameny lana jsou chráněny před možným poškozením střihem. Masivní, z plného bloku vypracované pouzdro držáku oplášťuje přechodový bod a přispívá k bezpečnosti horské lanové dráhy. Každé pouzdro držáku je kusová výroba. Ve statice stavební konstrukce musí být zohledněno stanovení úhlu, průměr lana a konstrukce ukotvení v zemi.

Lanový buben

Seiltrommel für Punktzug in der Bühnentechnik
Schwere Seiltrommel für elektrische Punkt- oder Prospektzüge in der Bühnentechnik

Velká zpěvohra! V hlavní roli, hodný povšimnutí lanový buben z litého polyamidu.

Kulisy, pozadí a rekvizity jsou spouštěny ze shora na scénu a vytahovány. Velká jeviště mají pro tyto účely instalovány plošné lanovody s bubnovým lanovým zásobníkem ve strojním zařízení. Jakékoliv množství lana je využito.

Buben z litého polyamidu 6 (PA 6 G210) o průměru 1750 mm vede až 500 m lana, které vystupuje z bubnového navijáku až do deseti provazů. Uvnitř polyamidového bubnu je místo pro vsunutý motor s převodem. Spořit místem nad tesařskou podlahou, na které leží pojízdná podlaha, je důležité. Pak mohou tažné navijáky stát těsně v řadě.

Polyamid zde má svoje velké opodstatnění. Je jedinečný jako materiál pro velké technické díly. Je příznivý pro odlévání a tím jsou vytvářena bez omezení tělesa odléváním. Je vhodný pro obrábění pro svoji stabilitu a trvanlivost břitu. Je nenáročný a nepotřebuje kvůli svému vysokému nouzovému chodu žádné mazání. Je to šetrný partner pro obrábění vzhledem ke svému příznivému pnutí. Součástky z polyamidu jsou pro minimální měrnou hmotnost lehké. Jsou všestranně využitelné.

Centrální vačkové ovládání

Kurventrommel

Více hybnosti a přesnosti. Velké díly z litého polyamidu do centrálního vačkového ovládání potravinářských strojů.

Válcové ovládací& vačky s pomocnými spínacími výstupky měří Ø 970 × 1350 mm. Komplexní řídicí vačky v takových velikostech vyrábíme většinou jako jeden kus nebo v malých dávkách.

Do pláště bubnu vyfrézované křivky přenášejí sílu točivého momentu na propojenou páku, která využívá průběhy pohybů ve třech osách.

I když je převodový poměr pákového mechanismu optimálně dimenzován, působí kladičky vysokým specifickým tlakem na plochu pláště válcových křivek bubnové vačky. Odolnost vůči otěru a schopnost vratné pružnosti u litého polyamidu 6 (PA 6 G) dávají křivce zdvihu dlouhou životnost.

Mazací pastorek pro větrné elektrárny

Ritzel aus Polyamid. Das zerspante Kunststoffritzel dient als Schmierritzel

Těžké strojírenství. Mazací pastorek pro větrné elektrárny.

Mazací čelní ozubené kolo pro automatické individuální mazání ozubených věnců je používáno v Off-Shore-oblasti.

12

Zubů, ne více. Přesto pozoruhodná hlavová kružnice 420 mm.

Jen s 12 zuby, to je hlavová kružnice o 420 mm a šířce zubu o 300 mm. Průměr hřídele je 200 mm.

Ozubené kolo vyrábíme z vysoce molekulárního polyamidu ve dvoustupňovém procesu výroby. Polotovary vyrábíme v naší slévárně v horizontálním odstředivém lití. Temperování litého polyamidu zvyšuje jeho mechanickou pevnost, zejména houževnatost.

Přesnost boků, zubů a uložení hřídele přináší obrábění na našich přesných obráběcích strojích a strojích na výrobu ozubení.

Velké díly pro technická zařízení

Strömungsoptimiert: Bauelemente aus Gusspolyamid ermöglichen neuartige Konzepte im Großanlagenbau

Velká hubice z litého polyamidu. Velké soustružené díly z jednoho kusu pro průmyslové procesy.

Hubice jsou používány až do průměru 2000 mm ve velkých zařízeních jako difuzory. Zpomalují rychlost proudící kapaliny. Průměry se mění a každý difuzor je průtok optimalizující exemplář.

Hrubý odlitek z polyamidu, blízký tvaru, vyrábíme v naší vlastní slévárně ve Grossmaischeidu. V CAD-systému reologicky optimalizovaný tvar vyrobíme pomocí CAD / CAM-systému na moderních velkých CNC-soustruzích.

Difuzory z polyamidu mají oproti takovým z kovu výrazně vyšší životnost. Polyamid je extrémně houževnatý a má pozoruhodnou otěruvzdornost vůči abrazivním látkám v kapalinách proudících difuzorem.