Výpočet vodicí kladky. Návrh technických dílů.

Materiál pro vodicí kladky musí být zvolen tak, že se kladky a válečkové dráhy pokud možno málo opotřebí, také při vysokém zatížení. Ke snížení hluku a zvýšení životnosti strojních součástí, jako ložisek, by mělo být tlumeno chvění. Mělo by se zamezit přenosu hluku z pojezdu na ocelovou konstrukci nebo soustavu.

Tyto požadavky splňují ve vysoké míře termoplasty

  • Polyacetal (POM)
  • Polybuthylentherephalat (PBT)
  • Polyamid 6 (PA 6)
  • Polyamid 66 (PA 66)
  • Litý polyamid 6 G 210 (PA 6 G 210)

a obzvláště náš speciálně nastavený

  • Litý polyamid 6 G 212 (PA 6 G 212).

Tyto materiály mají vysokou únavovou pevnost a dobrou vlastnost vrátit se po zatížení do původního stavu. Oproti obvyklým materiálům na kladky, jako ocel nebo ocelolitina, mají nižší modul pružnosti. Proto se zdeformují při zatížení silněji než ocel a vytvoří se tak větší dosedací plocha, specifický tlak bude menší. Současně ale mají také dostačující schopnost vrátit se do původního stavu.

Kladky jsou hospodárně obráběny z těchto polotovarů třískovým obráběním. POM, PA 6 a  PA 66 mohou být zpracovány také vstřikováním.

Vstřikované kladky jsou z výrobně technických důvodů vyráběny (odlehčené s výztužnými žebry a max. tloušťkou stěn 15 mm)  Výpočet takových kladek je nákladný a neměl by zde být vyžadován.

Prosím zadejte Vaše údaje a klikněte na tlačítko POSLAT. Obratem obdržíte vypočtené hodnoty. Samozřejmě zdarma.

Kladka
D = [mm]
B = [mm]
d = [mm]
b = [mm]
Válečková dráha
Tvar válečkové dráhy
r = [mm]
Všeobecné hodnoty
T = [°C]
Fr = [N]
tr = [h]
Fb = [N]
v = [m/s]
Způsob provozu
δz = [%]
Kontaktní údaje
Oslovení