Systematické zajištění kvality šetří náklady. Naše kvalita podle EN ISO 9001:2015.

Naše výroba technických dílů z plastů je již od roku 1993 certifikovaná podle EN ISO 9001:2015; což představuje vysoce akceptovaný standard managementu jakosti.

To Vám dává pevný výchozí bod a solidní základ ke kvalitnímu výrobku. Zároveň stoupá váš respekt na trhu – také Vašeho podniku – a také Vám pomůže jistě mnohonásobně ušetřit náklady.

  • Naše přezkoušení zakázky je řízeno podle normy EN ISO 9001:2015. Nejasnosti budou odstraněny ještě před zahájením výroby dílů. Jednoznačné přiřazení obchodních partnerů vylučuje nedorozumění. To zabraňuje ztrátám.
  • Naše jednotné zajištění kvality plastových dílů je zabezpečováno konstantní kontrolou výroby. Riziko nečekaných nákladů je minimalizováno.
  • Můžeme zpracovat společné s Vámi zkušební předpisy, které pro Vás zabezpečí požadavky na kvalitu a ušetří náklady na zbytečné zkoušky.