Reinraum für die Fertigung von spritzgegossenen Kunststoffteilen ausgestattet mit vollelektrischer Spritzgussmaschine und laminarströmender Reinluft

DIN EN ISO 14 644-1, třída ISO 7. Výroba plastových dílů v čistém prostředí.

Spolehlivý od začátku. U stavby přístrojů a strojů zvláště v citlivých oborech zdravotnictví, elektroniky, přesné měřící techniky, optiky a v řídících systémech kde je požadována absolutní spolehlivost. Při výrobě těchto dílů musí být často vyloučena chyba přenosu prachových částic vzduchu. Pro tento speciální požadavek je vytvořen v našem čistém prostředí, které je odděleno od ostatních výrobních prostor, ideální předpoklad. S námi začíná důležitá veličina čistoty výrobku.

Montáž sestav. Zajištění kvality, montáž, vzhledová kontrola anebo jednotlivé balení výrobku bude u nás rovněž provedeno v čistém pracovním prostředí s laminárním prouděním vzduchu.

Systémový partner. Dodáváme kompletní řešení: začínáme v naší konstrukci, pokračujeme v naší moderní nástrojárně nástrojárna přímo v naší firmě až k sériové výrobě včetně montážních prací. Náš výrobní řetězec je úplný. Tak doprovázíme Vaše prvotní představy až do úplně zabaleného dílu vyrobeného v podmínkách čistého prostředí.

Skutečnosti. Třída čistého prostředí, spektrum dílů, výrobní postupy.
Třída čistého prostředí Naše výroba v čistém prostředí je podle DIN EN ISO 14644-1. Částice koncentrací odpovídají ISO 7 do ISO 9. Pro Váš výrobek je projednána třída čistého prostoru.
Spektrum dílů V podmínkách čistého prostředí vyrábíme plastové díly do hmotnosti 400 gramů. Vyráběny jsou díly ze senzibilní oblasti strojů a přístrojů.
Výrobní postupy Vstřikované díly a termoplasticky vypěňované díly (TSG).