Farbfächer für Blautöne

Výměna dat. Tampónový a sítový tisk na plastové díly v plných barvách.

 PDF-Data

 Data musí odpovídat velikosti (1 : 1)

Spisy vložit. Ale nevkládat žádný postscript

U vícebarevných motivů a u bílých podkladů musí být PDF-Data separována. Překročení jsou zohledněna. Zvláštní barvy  jsou definovány jako netlumené barvy.

Dispoziční plán

Symboly, loga, výkresy nebo  plochy musí být předloženy jako Vektorová grafika nebo nouzově jako bitová mapa s min. 600 ppi.

Kresby nesmí být slabší jak 0,2 mm. Negativně znázorněné znaky nesmí být slabší jak 0,3 mm (nepoužívat linii vláken). Výška písma na popisech nesmí nedosáhnout 5 bodů.

Předlohy jsou vytištěny u sítotisku s rastrem 24 (= 40 Linií pro cm) a u tamponového tisku s rastrem 48. Rozsah kontrastu leží mezi 20 % a 80 %.

PDF-data umožňují odsouhlasenou výměnu dat k potisku. Příjemce zpracuje dodaná data bez dodatečných zásahů. Za správnost dodaných PDF dat je zodpovědný zákazník anebo jeho agentura.

Dvě cesty k expozičním PDF-datům. Přímý  PDF-export z DTP- nebo grafického programu, ideálně v PDF/X-formátu. V případě , že není možný PDF-export, může být pracováno  také přes Adobe Acrobat. CAD- nebo Office-programy nejsou k vystavení dat vhodné.

Barvy. Pojmenujte nám Vaši barevnou specifikaci v Pantone C, HKS-K nebo RAL. U tampónového tisku na tmavý nebo barevný povrch vzniká složená barva. Zde můžeme barevnou věrnost zlepšit dvojitým tiskem anebo bílým podkladem. Obě varianty jsou další potiskové barvy a musí být odděleně zpracovány.

Přenos dat. Data můžete podle Vaší volby sdělit: e-mail, CD-ROM nebo telefonicky přes FTP-Upload.