Více jak sto odlitků denně. Naše slévárna vyrábí velké odlitky do 2,5 t gravitačním litím a standardní polotovary hospodárným strojním litím.

V naší moderní slévárně zpracováváme přímo z ropy získaný laktam. Z dodaného kaprolaktamu a laurinlaktamu zhotovujeme polotovary a odlitky z vysoce krystalického polyamidu. Po nalití laktamu do formy startuje polymerizace, vzníká litý polyamid. Výrobní proces je teplotně řízen a probíhá čistě chemicky. Tím získáme odlitek s neobyčejně homogenní a na pnutí chudou strukturou.

Postupy odlévání. Plné tyče a rozměrné odlitky jsou zhotoveny metodou gravitačního lití Speciální polotovary a duté tyče jsou vyráběny odstředivým litím. Průměry dílů odstředivě litých dosahují až 2000 mm při hmotnosti dílu až 600 kg. Gravitačním litím je dosaženo hmotnosti dílu až 2500 kg a rozměrů až do 3000 mm.

Odlitky dle výkresu. Lité ingoty, vyrobené pokud možno již v obrysu hotového dílu přinášejí velké úspory nákladů. Díky naší vlastní nástrojárně vyrábíme odlitky podle výkresu v krátkém termínu a cenově výhodně.

Speciální odlitky. Požadavky na velmi speciální provedení odlitků umožňují speciální přísady a aditiva: Rázová pevnost a tlumící schopnost, teplotní stabilita a odolnost proti tepelnému stárnutí, pevnost proti otěru a vlastnosti při nouzovém doběhu, tuhost a rozměrová stabilita anebo elektrická vodivost odlitků, to jsou vlastnosti, které můžeme sladit s požadavky našich zákazníků.

Lité polyamidy. Receptury pro naše jakosti materiálů.Během dlouhé tradice naší slévárny jsme vypracovali technicky vyzrálé receptury a výrobní postupy. Dnes nastavujeme s velkou zkušeností vlastnosti materiálu odlitků a optimalizujeme je pro efektivní výrobek.

Caprolactam-normální kvality

PA 6 G210 Normální kvalita. Velmi odolný vůči otěru, vysoká tuhost

Houževnatě modifikované druhy

PA 6 G212 Tvrdé nastavení, optimální pro vysoce zatěžované rolny
PA 6/12 G 216 Houževnaté nastavení, vysoká rázová pevnost za studena. Pro rázově namáhané díly

Kluzně modifikované druhy

PA 6 G 210 Öl Snížený třecí odpor. Pro kluzné části při chodu nasucho
PA 6 G210 AX Vynikající vlastnosti při nouzovém běhu. Pro silně namáhané kluzné součásti
PA 6 G 210 MoS2 Vyšší odolnost proti opotřebení, vyšší krystalinita

Druhy zesílené sklem

PA 6 G GB20
PA 6 G GB30
PA 6 G GB50
20 % skleněných kuliček
30 % skleněných kuliček
50 % skleněných kuliček

Teplotně stabilizované druhy

PA 6 G210 H Teplotně stabilizováno, zvýšená odolnost proti tepelnému stárnutí
PA 6 G GB20 H
PA 6 G GB30 H
PA 6 G GB50 H
Vyšší tuhost, zvýšená odolnost proti tepelnému stárnutí

Laurinlactam-normální kvality

PA 12 G rozměrově stabilní, vyšší houževnatost, nižší pevnost, snížená odolnost proti opotřebení