Výroba vozidel

Vstřikováním vyrobený technický díl pro zásahová vozidla ze sklem zesíleného polyamidu

Plastové díly u zásahových vozidel hasičů. Zásahová auta mají ve výrobě vozidel mimořádné postavení. Tomu odpovídají požadavky na jejich výrobu a vybavení.

Posuvný plastový díl se velmi často používá v hliníkovém profilu.Tam je zasunut a je volně pohyblivý. Materiál PA 6 GF se osvědčil pro  takto robustní díly pro zásahová vozidla.

Sklem zesílené plasty jsou cenově výhodné materiály pro vysoce namáhané díly. Sklo výrazně zvyšuje modul pružnosti a skleněná vlákna samozřejmě zvyšují požadovanou pevnost v tahu. Zejména v případě  polyamidu působí přidání skleněného vlákna pozitivně na vodu a zvětšení objemu. O co víc přidáme do polyamidu skleněného vlákna, tím měně vody může tento materiál absorbovat. Zvýšení objemu  tak zůstává malé.

Zejména plasty zesílené skleněnými vlákny využívají tyto výhody pro vysoce mechanicky namáhané montážní díly. Proto stále více plastů dobývá oblasti použití, ve kterých byly dříve používány lehké kovy.

Od dělení k přetváření

Existuje mnoho výrobních postupů na výrobu plastových dílů. Ne každý postup je ale vhodný pro daný díl.

Obrábění je rychlý a hospodárný způsob výroby plastových dílů v malých sériích a je převážně určen pro rozběh výroby konkrétního dílu. S přibývajícím odběrovým množstvím a našimi dalšími výrobními možnostmi  LPM, se hledala společně se zákazníkem ještě ekonomicky zajímavější výrobní technologie. Naše výkonná nástrojárna a automatizovaná výroba výlisků nabídla správnou alternativu k třískovému obrábění, a to i pro středně velké série.

Výroba dílu je prováděna vstřikováním materiálu do nástroje. Proto, že tento výrobek má zadní vybrání, následuje odformování pomocí bočního šubru. Tento technický díl se postará o to, že požadovaný konečný tvar bude správně odformovaný. Vtok je proveden jako tyčový.

Díky velmi rychlé, precizní výrobě a našemu vysoce modernímu strojnímu vybavení, patří drahé náklady na formy minulosti. Automatizace naši výroby se provádí pomocí 6-osých-robotů, protože oni umožnují velmi rychlou přestavbu výroby. Díky tomu můžeme hospodárně vyrábět již ve středně velkých sériích.

Rozmanitost výrobních možností LPM z nás dělá silného partnera pro malé a střední série. Rádi vám poradíme, který náš výrobní postup bude pro vás nejvýhodnější

3D-frézování

Führungen, Anschläge und Auflagen aus Gusspolyamid verstärken in der Anlagentechnik und in Schwermachinen mechanisch belastete Schwerpunkte.

Frézování v 5 osách. Důkladně projektováno, až do detailu zkonstruováno, přesně vyfrézováno. Polyamidové vedení zachytí velké mechanické síly.

CAD-Systémy v nasazení. Nástroje ke zpracování plastů, Prototypy, CNC-obráběné plastové díly.

CAD-Formáty

  SolidWorks 3D CAD (Daussalt Systèmes)
Mastercam (CNC Software, Inc.)

Datové formáty

2D-Formát DXF
3D-Formáty * Parasolid Version 22.0 (.x_t, .x_b)
ACIS-Kernel verze 19.0 (.sat)
IGES **
STEP AP203/214
STL (pro stereolitografii a laserové slinování)
VDA-FS

Formát pro velká data

Prosím nezasílat žádné soubory ve formátu . ZIP
RAR

Přenos dat

  E-Mail  info@lpm.cz
Kontaktní formulář
CD-ROM / DVD-R
FTP přes ftp.lpm.cz
(prosím zjistit přístupová data)
* Formáty prohlížeče, např. eDrawings, nejsou určeny pro přenos dat.
** Při Unigraphics a SolidEdge používejte prosím Parasolid-formát.

Také pro obrábění plastů používáme obráběcí stroje se stabilním ložem stroje. Tak dosáhneme také u velkých dílů a zesílených plastů přesností, které výrazně přesahují standard.

5-osé frézování je modifikace 3-D obrábění. Fréza je u této techniky stále polohována a přemísťována kolmo k obrobku. Naše 5-osé frézky dovolují dílce obrobit v jedné výrobní operaci. Několikeré upínání odpadá, práce je vykonána hospodárně, obráběný díl je dokonalý.

Plynulý přenos dat. Naše CAD-zařízení a programy v naší konstrukci a oddělení obrábění trvale aktualizujeme podle aktuálních trendů. Při tom sázíme na průchodnost dat až po zhotovení a záruku kvality.

V tabulce najdete soupis možností bezproblémového přenosu CAD-dat.

Kuželové rolny z polyamidu

Angetriebene Konusrollen mit Doppel-Kettenrad aus einem Stück Polyamid zerspant.

Rychlé dosažení oblouku. Hnací kuželové rolny vyrábíme i s řetězovým kolem z jednoho kusu.

Co my vyrábíme hospodárně z jednoho kusu, znají ostatní jako montážní skupinu. Spojujeme trubku, hřídel, pohon a kluzné ložisko hnací vodicí kladky do jednoho rotačního dílu z polyamidu.

Polyamid je ideální materiál pro kluzná ložiska, rolny a ozubená kola. Je proto pochopitelné hnací kuželové rolny pro oblouky dráhových tratí vyrábět z polyamidu.

Válečkové tratě jsou užívány v transportních zařízeních na kusové materiály. Konstrukční podobu upravíme dle situace užívání. Kuželovitost, soudečkovitost, drsnost povrchu, profilace a výroba ozubení pohonu mohou být definovány individuálně. Naše výroba je flexibilní také u malých sérií. Polyamidové nosné válečky jsou cenově příznivé a nabízejí Vám rozhodující výhody:

  • Polyamidové rolny tlumí hlučnost při chodu, na pracovišti je klid.
  • Polyamidové rolny jsou plné. Neexistuje žádná dutina, ve které se hromadí sražená voda.
  • Polyamidové rolny jsou elektromagneticky neutrální. Neruší žádné hlásiče.
  • Polyamidové rolny jsou odolné vůči korozi a zcela netečné k životnímu prostředí.

Plastové rolny jsou využívány v mnoha oblastech: v potravinářském průmyslu, automobilovém průmyslu, jakož i chemickém průmyslu a farmaceutickém průmyslu, mimo to v dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu, balicím průmyslu, v tiskařských strojích a papírenském průmyslu, jakož i v kamenoprůmyslu.

 

Kettenräder an konischer Tragrolle
Otěruvzdorný: Řetězová kola z polyamidu jsou odolná vůči otěru a bezúdržbová.
Kurvenrollen aus Polyamid
Angetriebene Kettenrolle aus Polyamid für Kurven in Rollenbahnen
Konische Transportrollen mit Doppelkettenrad
Plastové nosné rolny s kužělovým hrncem. Zatáčky na válečkových dráhách potřebují kuželové nosné rolny.

 

Vačkový kotouč

Scheibenkurven aus Polyamid 12 Guss für Schrittgetriebe

Uveďte do taktu přesný, tichý , bezúdržbový vačkový kotouč z polyamidu. Otevřeně konstruované krokové mechanismy jsou úsporné.

Krokové mechanismy převádí kontinuálně otáčivý pohyb na přerušovaný výstup. Přerušovaný chod transportního zařízení  umožňuje např. plnění nádob na balicí lince.

Vačkové kotouče krokových mechanismů jsou souběžné osové hnací mechanismy, hnací hřídel a výstupní hřídel jsou seřazeny ve stejném směru. Na plynule otáčivém hnacím hřídeli sedí rameno vačky s hladkou kulisou a protiobloukem. Kulisa pohání kotoučovou hvězdici na výstupním hřídeli. Dosáhne-li úhel natočení pohonu zarážky, pak není přenášena žádná hnací síla na přerušovaný otáčivý výstup.

Komplementární vačkový kotouč vytváří tvarový styk. Kotoučový excenter krokového mechanismu vytváří krokový pohyb bez vůle.

Třecí rolny

Poskytne více přilnavosti, bez vulkanizace! Termoplastické elastomery jsou pokrokové, cenově výhodné  a rychlé.

Hnací válce  a hnací kola v automatizační technice dopravují různé zboží. Také v logistice jsou dopravníkové dráhy s poháněnými třecími rolnami široce rozšířeny.

Vyrábíme třecí válce připravené k montáži ve 2-komponentním vstřikování a kombinujeme termoplastický elastomer (TPE) s částečně krystalickým polyamidem (PA). Tak využijí naše hnací válce výhod obou plastů:

  • Bandáž z TPE. Bandáže válců přednostně vyrábíme z termoplastického elastomeru na polyuretanovém základu. Pozoruhodná přilnavost termoplastického polyuretanu (TPE-U) optimalizuje přenos sil z válce na přepravované zboží. Trvale, neboť termoplastický polyuretan nekřehne ani po letech. Při výrobě nastavíme konstantně stupeň tvrdosti mezi 60 a 95° Shore, přesně, jak je pro hnací výkon válce optimální. Další výraznou vlastností TPE-U je jeho vysoká odolnost vůči otěru.
  • Tělo válce z polyamidu. Maximálně zatížený polyamid (PA) propůjčuje válci svou nosnost. Polyamid je houževnatý, hnací válec je vyzbrojen proti úderům a rázům. Kromě toho se nechá polyamid vyztužit sklem nebo karbonem. Extrémně houževnaté nastavení zvyšuje již tak vysokou rázovou pevnost polyamidu (např. PA 6 GF30 HI).

Promyšleným žlábkováním a optimální přilnavostí obou materiálů vytvoříme materiálové spojení pro trvalé zatížení.

Vysoce namáhané závěsy

Inserttechnik. Scharniere mit Kröpfung, gelöst als Hybridbauteil für den Flugzeugbau

Insertní technika v letectví. Závěsy pro chlazení, řešené jako hybridní díl.

Závěsy v letecké dopravě jsou komplexním úkolem. Vibrace působí trvale na konstrukci. Přesto si musí tyto součásti zachovat preciznost i při dlouhodobém používání.

Jednoduchý přístup k dílům je velmi důležitý při pravidelné údržbě letadel. Závěsy zde nabízejí ideální řešení. Pohyblivé uchycení musí ale být také spolehlivé jako fixace.

Závěsy nesou komponenty pro chlazení v letadlech. Prohnutí vytváří volný prostor k otáčení v omezeném prostoru sestavy.

Optimalizovaný modul přetváření. Skelným vláknem zesílený materiál zvyšuje tento modul z 700 MPa na 6650 MPa. Tím získáme dvě výhody: Zaprvé, trvalá  stabilita při snášení zátěže se zvyšuje. Zadruhé, materiál drží pevně síly uchycení. Spojení závěsů jsou samosvorná.

Technika vkládaných prvků

Hybridtechnik und Spritzguss. Polyamidteil mit solide eingebettetem Antriebsbolzen

Přesně a cíleně optimalizováno. Plastové díly s vkládanými prvky.

Vkládané prvky zakládáme během procesu vstřikování do plastových dílců. Je to úsporné. Technické vlastnosti většinou drahých materiálů jsou do puntíku zachovány.

Počínaje rokem 1970 vyrábíme plastové díly s vkládanými prvky. Postup stále dále vyvíjíme, díly získávají na komplexnosti a funkčnosti. Námi dodávané sdružené konstrukce umožňují inovace ve strojírenství, jemné mechanice, elektrotechnice a medicínské technice.

Flexibilní výběr materiálu. Je jedno, zda ocel, slitina, ušlechtilý kov, sklo, keramika, kaučuk nebo vysoce odolné plasty. Je jedno zda čepy, desky plošných spojů, pouzdra, těsnění, kabel, pružina, řetěz, kontaktní hrot, ložisko, magnet, břit nože, náboj, síťovina, výstřižek, nebo hřídel. Je téměř bez hranic, z kterého materiálu nebo jak komplexní je vkládaný díl. Naše stroje jsou universální a naši technici reagují flexibilně na technické požadavky, vlastní stabilitu a velikost dílce.

Spolehlivý, nosný, rozměrově stálý. Vkládaný díl – lisování kombinuje různé materiály a jejich přednosti. Naše speciální odbornost je v zacházení s rozdílným rozměrovým smrštěním a roztažností partnerského materiálu. Vzájemně sladíme konstrukci dílu, tvaru dutiny nástroje, řízení procesu a speciální postupy pro dodatečné dopracování. Naše důkladná znalost technických materiálů a dlouholeté výrobní zkušenosti zaručí zvládnutí procesu.

Tuny těžký

Schwerer Rohling gegossen aus Polyamid

Tuny těžký. Velký kus odlitku z polyamidu.

Firma Kern má 50. leté zkušenosti s výrobou velkých litých dílů a tím si vybudovala velmi dobré jméno v oblasti strojírenství. Vyrábíme velké odlitky až do hmotnosti 2,5 tuny. Tradičně vyrábíme všechny polotovary a odlitky ve vlastní slévárně. Tak zkracujeme dodací termíny a zajišťujeme perfektní kvalitu našich výrobků.

2,5

tuny těžký odlitek umí vyrobit naše slévárna z polyamidu. Tento objem odpovídá 17 tunám lité oceli.

Sériové díly vyrábíme technologií odstředivého nebo gravitačního lití. Libovolné součásti  v množství 1 zhotovujeme ručním litím.

Dobrý odlitek. Odlitky zhotovujeme polymerizací z taveniny s homogenní strukturou a vysokou krystaličností: z kaprolaktamu odléváme za velmi příznivé ceny a vyvážené mechanické vlastnosti velmi oblíbený polyamid 6 litý (PA 6 G). Z laurinlaktamu odléváme polyamid 12 litý (PA 12 G).

Naše výrobní postupy a zkušenosti s dlouholetou tradicí, včetně moderního strojního vybavení, garantují polyamidový odlitek bez pnutí. Společně s vynikající otěruvzdorností a vysokou houževnatostí při vysoké pevnosti vznikne velmi dobrý odlitek.

Speciální odlitky. Požadavky na vysoce hodnotné odlitky podle speciálních formulací a aditiv: rázová pevnost a tlumící schopnost, teplotní odolnost a odolnost proti teplotnímu stárnutí, odolnost proti opotřebení a vlastnosti při nouzovém doběhu, tuhost a rozměrová stálost nebo elektrická vodivost odlitku jsou charakteristické vlastnosti, které se mohou přizpůsobit přání zákazníka.

Výroba velkých dílů. Naše CNC-řízené frézovací obráběcí centrum je určeno pro obrábění funkčních ploch a otvorů na odlitcích s maximálními rozměry.

Plastové držadlo

Griffgehäuse aus Polyamid zerspant

Z plného materiálu vyfrézované plastové držadlo. Stabilní držadlo s tastrem a integrovanou elektronikou.

Ve skříni držadla jsou integrována  tlačítka, řídicí deska a display. Proto jsou komory opatřeny dómy pro šrouby, zakládacími body a vyfrézovanou drážkou pro víčko. Na vrchní straně je prohloubené vybrání pro rovný display. Solidní držadla mají stabilní základnu s otvory, kterými se sešroubují s přístrojem.

60 skříní držadel si objednal automobilový výrobce jako jednorázové vybavení. Intenzivní kontury držadla se třískově vyráběla na našem nemodernějším CNC-frézovacím centru. Díky moderní CNC-technice nemusela být provedena žádná omezení funkčních ploch a ergonomie.

Rameno kladky pro laboratorní nábytek

Gerätefuss Trolleyfuss

Stabilní opora pro vodicí kladky troleje. Rameno kladky nese velké zatížení.

Ze sklem zesíleného plastu vyrobený výlisek spojuje funkci rohového spoje a ramena pro vodicí kladky troleje. Tento díl a navazující skříň z plechu jsou ve vzájemné symbióze. Jsou spojeny a navzájem si dodávají stabilitu. Rohový spoj se stará o co nejlepší oporu mezi řízením kladek a skříní troleje. Stabilita je docílena díky silným tloušťkám stěn a použitého materiálu s 30 % skelných vláken. Protipožární provedení materiálu dovoluje jeho použití v nejvyšších třídách odolnosti.