Potisk & popis. Naše techniky pro sériový potisk a pro rozlišení plastových dílů.

Popisy a symboly na plastových dílech plní rozličné úkoly. A tudíž i technické nároky jsou rozdílné podle aplikace a potiskovaného materiálu. Vzhledem k velkému množství metod značení a potisků jsme pružní a reagujeme přesně na každý požadavek. Naše obě metody sériového potisku sítotiskem  a tamponovým tiskem vytváří většinou loga, popisy nebo pokyny pro ovládání. Naše přímé metody značení slouží většinou k rozlišení dílů z plastů. 

Vše z jedné ruky

 

Vše z jedné rukyOd konstrukce dílu až po potisk.

Výrobní základna firmy charakterizuje, kolik pracovních kroků je zapotřebí k výrobě dílu a kolik z toho se jich nachází v podniku. V posledních ůetech dochází ke strukturálním změnám, které sebou přináší stálé snižování této výrobní základny.Opačný postup je patrný u dodavatelů, kde požadavky zákazníkem deklarované výroby, malé množství a vysoké požadavky na kvalitu jsou rozhodujícím faktorem pro tak širokou úroveň výrobní základny, jak je to jen možné.

Vytváření hodnot nižší riziko ztráty know-how, větší flexibilita ve výrobě a nezávislost jsou výhody, které tito podnikatelé získají. Koncentrace odpovědnosti na jednoho dodavatele a jednoduchý postup průběhu zakázky jsou výhody pro odběratele.

Základem tohoto konceptu je, že klíčové komponenty, nástroj a polotovary jsou vyráběny v jedné společnosti, ve výrobním  procesu s odpovídající kvalitou. Abychom mohli dodat našemu zákazníkovi vše z jedné ruky, vyžaduje to univerzální vybavení a speciální odborné znalosti pracovníků.

Je velmi obtížné určit optimální šíři výrobní základny dodavatele, protože popsané přínosy se projeví až po provedení procesních úkonů. Na druhou stranu může být výrobní základna pouze tak rozsáhlá, aby byla pravidelně využívána. V opačném případě se ziskovost systému dostává do nerovnováhy a vzniknou procesní a kvalitativní rizika.

Pro příklad použijeme středně velkého zpracovatele plastů s vysokým stupněm výrobní základny, kde se nachází tento výrobní řetězec:

 

Vývoj výrobku

Zákazník již má v této vývojové fázi přístup ke know-how dodavatele, aby určil nejvhodnější technické a ekonomické výrobní postupy a aby provedl správný výběr materiálu. Aplikační technici dodavatele na základě svých zkušeností přezkouší zda tato řešení nezpůsobí problémy ve výrobě anebo tuto výrobu nezdraží.

 

Konstrukce nástroje

Přechod z prvního do druhého kroku procesu je plynulý a v dialogu vzniká výkres dílu. Po uznání platnosti tohoto výkresu jej přebírá konstruktér nástroje, který po zohlednění všech požadavků na konstrukci nástroje a s ohledem na parametry vstřikování nechá vyrobit vstřikovací nástroj

 

Nástrojárna

Plánování výroby nástroje od obstarání suroviny až po zhotovení 3 D dat vede k produktivní výrobě nástroje s krátkým a jistým termínem dodání. Spolupráce vývoje a konstrukce přechází k realizaci během výroby nástroje.

 

Vzorkování

Výroba prvních vzorků je konečný bod tohoto výrobního řetězce. Zkoušky a měření vyžadují vhodná měřidla a CNC měřící zařízení. Po vyjádření se objednavatele na základě výsledků zkoušek se mohou někdy vyskytnout potřeby na optimalizaci, které mohou být díky vlastní nástrojárně rychle provedeny.

 

Vlastní výroba

Při vzorkování použité vstřikovací parametry se stávají základní kostrou sériové výroby. S výrobou nulté série dochází k jejich upřesnění, s důrazem na hospodárnost. Závěrem vzniká stabilní proces pro následující sériovou výrobu.

 

Třískové obrábění

Při malosériové výrobě je tento pracovní postup z důvodu rentability velmi častý. Šikmé tvary ke směru odformování nebo změny dílu pro jiné varianty, jsou třískovým obráběním pořízeny levněji a snižují případné investiční náklady na nástroje..

 

Odstínění

K odvedené statického náboje jsou materiály modifikovány. Jedná se o plasty modifikované sazemi nebo grafitem, nebo následně nanesením elektricky vodivého povrchu pomocí galvanického pokovení a laku na kovové bázi.

.

Lakování

Také i když jsou forma a výlisek definovány jako klíčové komponenty, představuje lakování velmi důležitý výrobní postup. Výchozím bodem pro vysoce kvalitní lakování je příprava povrchu dílu zkušenými pracovníky a roboty. Dále se na základě požadavků zákazníka provádí hladké anebo strukturové provedení. Více pracovních postupů je zde povinností, od broušení přes základování k vrchní lakované vrstvě v požadovaném provedení.

 

Potisk

Poslední variantou ve fázi modifikace je potisk, kdy lakované povrchy získají nápisy a symboly pomocí sítotisku anebo tamponového tisku.

Na základě těchto skutečností se ukazuje, že u komplexních dílů poskytuje vzájemně propojený vývoj a výroba ,tzv. vše pod jednou střechou pro všechny zúčastněné velké synergické výhody.

 

Laserové značení

Přesný typ písma. Laserové značení plastových dílů.

Laserové popisy mají srovnatelnou odolnost s materiálem plastového dílu. Jsou odolné vůči rozmazání a trvanlivé. Laserová značení mohou být vyráběna v rychlém taktu a současně jednotlivě.

Laserové značení je možné modifikováním plastů. Typ materiálu, typ písma a kontrast definuje proces. Většinou vložíme již před výrobou plastových dílů speciálně nastavené aditivum do granulátu. Tak začíná již před výrobou plastového dílu příprava pro kvalitní laserový popis. Cíleně aktivujeme toto energií pronikajícího laseru do povrchu umělé hmoty, popis se zobrazí.

Reliéfní písmo

Gehäuse mit erhabenen Reliefschriften

Kryty s plastickým písmem. Vystouplé písmo lakovat a potisknout.

Úzká spolupráce nástrojárny, lisovny, lakovny a oddělení potisku nechá vzniknout systémovým řešením zvláštních typů: reliéf s vystouplým písmem, přímo začleněný do krytů, ovládacích čelních panelů nebo funkčních dílů.

Plastické tahy písma zdůrazní hodnotu technického krytu. Plastické firemní logo něco představuje: umístěné na strojích nebo krytech zdůrazní jejich spolehlivost a solidnost značky. Barevný kontrast mezi písmem a pozadím zvyšuje dojem značky. Použijte extrémní kontrasty pro výrazově silné, energetické firemní logo do strojírenství, decentně laděné barevné kontrasty do medicínské techniky a mechatroniky.

Tamponový tisk a sítotisk. Při tisku písemných reliéfů můžeme volit mezi dvěma metodami tisku:

  • Sítotisk bude upřednostněn u plošných a velkých motivů.
  • Tamponový tisk se nabízí pro malé, půvabné motivy.

Naše možnosti. Prakticky nejsou žádná omezení vylisování reliéfu firemního označení ve vašich velikostech, takže můžeme realizovat od malých dílů až po velké součásti všechny velikosti. Díky vlastní nástrojárně zajišťujeme úzký kontakt se zákazníkem a stálou kooperaci, co přirozeně platí také pro Low-Cost-nástroje u malých sérií. U tohoto způsobu Vám nabízíme také velký výběr velice kvalitních typů plastů úplně vyladěný pro Váš účel použití.

Zabudovat funkce znamená šetřit náklady. Optimalizaci nákladů dosáhneme v kombinaci plastického štítku s funkčními díly nebo díly krytů. Tím redukujeme počet nutných součástí.

Vyvýšené nápisy, jednoduše nenalepené jakou koupené logo, nýbrž integrované do krytu nebo ovládacího panelu. Poctivé zpracování, Vaše logo je umístěno na stroji nebo přístroji.

Günther Merz
Mistr lakovny, Großmaischeid

Lakované potisky

Abriebfester Siebdruck im Bedienfeld für Aufzüge

Ovládací panely v zařízeních výtahů. Otěruvzdorný sítotisk zapuštěný do vícevrstvé struktury laku.

Výtahy v jednotlivých poschodích jsou uvolněny ve veřejně přístupných sektorech často jen oprávněnému okruhu osob. Dříve rováděno válcovou vložkou zámku na ovládacích panelech výtahů, v moderních zařízeních výtahů se provádí oprávnění bezdotykově pasivním komunikačním zařízením.

Přes průčelí políčka komunikační zařízení - čtecí jednotka informuje RFID - symbol na ovládacím čelním panelu. To je sítotisk. Tisk je nanesen na neúplně vytvrzenou lakovanou barvu. Tisk ve správnou dobu je důležitý, tak dojde v jedno silné spojení laku a potisku. Tento časově řízený průběh výrobního procesu přinese nejvyšší pevnost proti otěru. Dalším kvalitativním krokem je transparentní lakování obou barevných vrstev. Výsledek je odolné značení.

Vytváříme rovné a konvexně vypouklé varianty. Panely z houževnatého styrol/butadienu jsou vyráběny termoplastickým vypěňováním (SB-TSG). Průmyslové lakování leskle s kovovým efektem. Plastové panely uzavírají mezery ve vytlačovaném hliníkovém profilu a začleňují se elegantně do konstrukce obslužného sloupku a celkového dojmu kabiny výtahu.

Stabilita malých, jednoduchých ovládacích panelů klade vandalismu určitý odpor. V certifikaci požární ochrany dosahuje materiál třídy odolnosti proti hoření UL 94-V0.

popis hrotem

Punktmarkierungen auf gefrästen Kunststoffteilen sind dauerhaft

Tetovaný díl z plastu. Přímé značení vtlačovaným hrotem.

Naše zvláštní metoda přímého značení vytváří důlky pomocí kmitajícího tvrdokovového hrotu bodově v řadě, do povrchu plastu součásti. Při vysoké frekvenci hrotu vznikne uzavřená čára. Bodové značení úhozem popř. ražení hrotem se podobá známé jehličkové tiskárně, avšak při ražení se pracuje s vyšším tlakem a místo omezujícího rastru s inteligentním CNC-řízením.

Pokud je vyžadováno flexibilní a bezpečné značení dílů, nejsou samolepící štítky anebo podobné podpisy ideální. Proto splňuje přímé značení tyto požadavky lépe.

Mike Schmalebach
Technische Beratung, Großmaischeid

Jak ražení bezbarvého symbolu tak také barevná ražení jsou možná. Metoda bodového ražení se hodí k popisování, značení a označování všech myslitelných plastových dílů, jedno zda vstřikovaných, extrudovaných nebo obráběných polotovarů. Nejen rovné plochy, nýbrž také zakřivené plochy mohou být popisovány písmeny, symboly nebo daty QR-kodu (2D-kod).

Alternativní metodou k vtlačovanému hrotu jsou nekomplikované značení číselným razníkem nebo kvalitní CNC-gravírování.