Zpracování metodou obrábění. Plastové polotovary obrábíme soustružením a frézováním.

Naše polotovary z polyamidu (PA), polyacetalu (POM) a polyethylenterephthalatu (PET) jsou ve srovnání s ostatními materiály velmi dobře obrobitelné. Z vlastností materiálu vyplývají některé zvláštnosti, které jsou následně popsány.

Stroje

Přířezy, lišty a dlouhé frézované profily se nechají výhodně obrábět na dřevoobráběcích strojích. Pro výrobu frézovaných a soustružených dílů se osvědčily obráběcí stroje. Ideální je kombinace obou výrobních možností.

Nástroje

Jsou vhodné běžně vyměnitelné břitové destičky a HSS-nástroje. Plasty nekladou na kvalitu řezných materiálů zvláštní podmínky.

Geometrie břitu

Je možné použit nezměněnou geometrii břitu, která existuje pro opracování kovů a dřeva. Z důvodů dobré obrobitelnosti a homogenní struktury není potřebné přizpůsobovat geometrii břitu materiálu.

Řezné hrany

Předpokladem pro profesionální obrábění plastů jsou neopotřebované a ostré řezné hrany.

Opotřebení řezných hran je u neplněných plastů sotva zjistitelné, životnost je téměř neohraničitelná. Otěr při obrábění plněných plastů je vyšší a závisí na druhu a obsahu plniva.

Řezné rychlosti

Řezné rychlosti až do 1000 mmin  jsou možné. Doporučujeme zde však menší řezné rychlosti od 60 mmin  do 100 mmin . To zamezí vývinu tepla, usnadní odvod třísky a redukuje objem třísky.

Průřez třísky

Průřez třísky  ovlivňuje stanovený posuv a volba geometrie nástroje.

Posuv. Posuv by měl být zvolen mezi 0,1 mmSpan  a 0,8 mmSpan . Vyšší kvalitu povrchu docílíte velkými rádiusy břitů a širšími řeznými hranami.

Geometrie břitu. Velikost průřezu třísky je důležitá pro odvod tepla při řezání. Příliš silné přehřátí obrobku může ovlivnit rozměrovou stálost dílu.

Tip-Box: Ostrý nástroj

To nejdůležitější při obrábění plastů je ostrý a neopotřebovaný řezný nástroj.

Odvod třísek

Pokud možno by mělo být co nejméně bráněno odvodu třísek. K tomu účelu může být nástroj upnut dále, protože řezné síly jsou malé.

Emulze

Řezné a chladicí prostředky nejsou zpravidla potřebné. V některých případech přinášejí výhody: Při řezání závitů zamezují vznikajícímu přehřátí, při vrtání hlubokých otvorů napomáhají odvodu třísky.

Upínání

Volba upínání. Při šíření upínací síly je nutné si všímat deformací na obrobku. Je dávána přednost sklíčidlům s ručním upínáním. K  správnému rozdělení síly se osvědčily upínací trny a upínací pouzdra s velkými upínacími plochami.

Pomoc při upínání. U obrobků s malými tloušťkami stěn je rozumné využít opěrných kotoučů nebo ztracených nálitků.

Zvláštní upínací nářadí. Na tření projektované nebo také vakuové upínací metody umožnují upnutí velmi obtížných obrobků.

Poradenství

Jsme připravení Vám dát k dispozici naše zkušenosti z obrábění plastů. Prosím zavolejte našim technikům.

Tip-Box: Řezné teplo

Postarejte se o dokonalý odvod třísek, neboť třísky odvádějí teplo.