Roboter beschickt Bearbeitungszentrum für Kunststoff-Frästeile

Dokonale zhotovené díly. Kombinujeme soustružení a frézování v jedné pracovní operaci. Tak posilujeme trend komplexního funkčního dílu s příznivou cenou.

Výroba soustružených a frézovaných dílů se v našich firmách rozvinula ve vysoce moderní a dynamické odvětví. Abychom udrželi vedoucí postavení na trhu musíme trvale investovat do nákupu nových obráběcích center a automatizační techniky.

Kompletní hospodárné obrábění. Nejnovější generace obráběcích center dokáže obrysově náročné díly soustružit a frézovat při jednom upnutí. To nám umožňuje v sériové výrobě pracovat bez obsluhy. Nástroje jsou automaticky vyměňovány, výchozí materiál je příveden automaticky ke stroji a výrobky jsou robotem přemisťovány a odebírány.

9

řízených os pro plně automatické obráběcí centrum na soustružení a frézování komplexních dílů.

Je to velmi racionální a flexibilní výroba, která je již hospodárná při středních výrobních dávkách. Tak je v našich firmách původně pro vstřikování vhodný díl stále více vyráběn technologií obrábění plastů.

Automatické soustružení. Třískové obrábění dílů z tyčového materiálu patří k nejstarším způsobům automatizované sériové výroby. V automatizované výrobě je nejvyšší hodnotou rychlý výrobní cyklus. Počítají se sekundy. Automatickým soustružením se vyrábějí díly ve velkých sériích. Dnes máme naše soustružnické automaty vybaveny protivřeteny a integrovaným zařízením pro frézování. Naše výkonné stroje zpracovávají velké průměry. Umožňují, aby zcela zmizela hranice mezi soustruženým a frézovaným dílem. Zhotovený díl následně opouští stroj.

Automatické frézování. Prizmatické frézované díly vyrábíme ve velkých sériích na automatických strojích nejnovější koncepce. Myšlenka automatického obrábění, tedy přímo z materiálu dodaného do stroje, byla převedena díky nejnovější CNC technologii na racionální výrobu frézovaných dílů. Také zde nabízíme, díky velmi krátkým výrobním cyklům, rozhodující výhody v nákladech. Obráběné díly budou na těchto automatech komplexně obrobeny ze 6 stran.