Vrtání hlubokých děr

Vergusswerkzeug für Stratoren eines Elektromotors

Speciální obrábění CNC-jednobřité vrtání hlubokých děr. Otvory vyrobeny v přesných rozměrech s velkým poměrem délky/průměru.

Na našich speciálních CNC-vrtačkách na hluboké díry vyrábíme přesné otvory s velkým poměrem L/D.

Zařízení pro vrtání hlubokých děr je v LPM speciální metodou obrábění pro velké součásti z litého polyamidu.

K vrtání hlubokých děr je chladicí kapalina přiváděna ve velkém množství pod velkým tlakem k obráběnému místu. Množství a tlak chladicí kapaliny přizpůsobíme materiálu, průměru vrtáku a hloubce otvoru. Využíváme vysokotlaká pístová a šroubová čerpadla, u větších průměrů jsou zapojena další tlaková čerpadla.

Přívodní přístroj chladicí kapaliny současně podává navrtávací pouzdra uložená v kuličkovém vedení. Tyto vedou na dlouhých vrtacích tyčích sedící řezný nástroj a zajistí přesnost při navrtávání.

Přechody rádiusů, sražení, odstupňování nebo odlišné tvary na dnu otvoru vyrábíme s tvarovými vrtacími nástroji.

Práce na vyvrtávání hlubokých děr provádíme u těles trysek, tvarových nástrojů, součástí čerpadel, kotoučů, zakřivení šneků, tepelných výměníků, válců nebo také jako mazací kanály na různých součástkách.

Rolny pro tvrdá zatížení při rybolovu

Schwerlastrollen aus Polyamid 6 Guss (PA 6 G 210)

Škeble z mořských hlubin. Polyamidové rolny pro vlečnou síť A-Side-System šetří mořské dno.

U pobřeží vzdálených oblastí oceánů jsou loveny škeble a jiní korýši vlečnými sítěmi z hloubky bezmála 1000 metrů. Za nejlepší loviště hřebenatky kuchyňské jsou pokládané Skotsko, Francie a Irsko. Při velkém mořském rybolovu táhne rybářská loď až dvanáct, na jedné oji vedle sebe seřazených, vlečných lan. Oj je osazena velkými polyamidovými rolnami.

Válcovité rolny vyrábíme z polyamidu 6 litý (PA 6 G 210). Litý polyamid je nejvhodnějším materiálem pro toto použití při mořském rybolovu:

  • Litý polyamid je odolný vůči slané vodě, po desetiletí. Všude tam, kde součástky přicházejí do kontaktu s mořskou vodou nebo slanými zpěněnými vlnami, je polyamid žádaný, nejen pro plavidla rybářského průmyslu. Z litého polyamidu vyrábíme tělesa pro prudký náraz, kluzné lišty, lanovnice a lanová vedení, ložiska pro kormidelní peň a pouzdra, nárazníky a těsnicí prvky nebo hnací šrouby remorkérů a lodí. 
  • Litý polyamid má hustotu 1,14 g/cm³, mořská voda 1,03 g/cm³. Litý polyamid je ve slané vodě nadnášen, ale nevyplave. V kombinaci s obrovskou styčnou plochou kotouče nebude mořské dno zhutněno.
  • Malá hmotnost kotoučů ulehčí spuštění a odtažení postroje vlečné sítě s úlovkem na palubu lodí.

Litý polyamid má vynikající vratnou schopnost, styčná plocha kotouče se chová elasticky. Specifický plošný tlak se při nerovnosti povrchu sníží, dosedací plochy budou ochráněny. Rozhodující výhoda v případě překážek na mořském dně.

Storz-spojka

Die Storz-Kupplung wurde 1882 von Guido Storz zum Patent angemeldet. Hier ein Flanschring aus einem schwarzem Gusspolyamid und einem 4"-Innengewinde.

Polyamidová spojka lehká a robustní. Vystupující nákružek k ochraně bajonetového uzávěru.

Storz-spojka je obojaká spojka ke spojení hadic a armatur. Propojovací armatury pro připojení jsou symetrické, na svých připojovacích stranách totožné. Dorazová část může být zapojena libovolně. Na rozdíl od šroubových systémů nebo různých rychlospojek nemusí být respektována vhodnost připojení hadic. Manipulace se Storz-systémem je rychlá a bezproblémová.

Storz-spojky jsou použity všude tam, kde jsou v nasazení ploché a tvarově stabilní hadice: u průmyslu, zemědělství, stavebnictví, lodní dopravě, komunálních službách, zásobování a zpracování odpadu, jakož i v zahradnictví a rybářství. Do přírubového kroužku je integrován vystupující nákružek. Chrání bajonet ozubcové spojky před poškozením.

Storz-spojky z tlakově litého hliníku jsou katalogovými díly. Z litého polyamidu vysoustružené poloviny spojek jsou vyrobeny na zakázku a jsou námi vyráběny pro speciální použití, protože polyamidové spojky mají svoje přednosti.

  • Provozní bezpečnost. Polyamid je odolný vůči otěru a bajonet zůstane po dobu používání funkčně spolehlivý. Používaný litý polyamid je obzvlášť elastický a houževnatý. Upínání uzávěru je zkonstruováno, propojení je samosvorné. Je zamezeno nechtěnému odjištění u hadic bez tlaku
  • Odolnost proti korozi. Polyamid je odolný vůči korozi.
  • Lehký a šetrný. Polyamid je o  60 % lehčí než hliník. Plastové spojky nehlučí a neškrábou po podlaze a schodech.

Mazací pastorek pro větrné elektrárny

Ritzel aus Polyamid. Das zerspante Kunststoffritzel dient als Schmierritzel

Těžké strojírenství. Mazací pastorek pro větrné elektrárny.

Mazací čelní ozubené kolo pro automatické individuální mazání ozubených věnců je používáno v Off-Shore-oblasti.

12

Zubů, ne více. Přesto pozoruhodná hlavová kružnice 420 mm.

Jen s 12 zuby, to je hlavová kružnice o 420 mm a šířce zubu o 300 mm. Průměr hřídele je 200 mm.

Ozubené kolo vyrábíme z vysoce molekulárního polyamidu ve dvoustupňovém procesu výroby. Polotovary vyrábíme v naší slévárně v horizontálním odstředivém lití. Temperování litého polyamidu zvyšuje jeho mechanickou pevnost, zejména houževnatost.

Přesnost boků, zubů a uložení hřídele přináší obrábění na našich přesných obráběcích strojích a strojích na výrobu ozubení.

Velké díly pro technická zařízení

Strömungsoptimiert: Bauelemente aus Gusspolyamid ermöglichen neuartige Konzepte im Großanlagenbau

Velká hubice z litého polyamidu. Velké soustružené díly z jednoho kusu pro průmyslové procesy.

Hubice jsou používány až do průměru 2000 mm ve velkých zařízeních jako difuzory. Zpomalují rychlost proudící kapaliny. Průměry se mění a každý difuzor je průtok optimalizující exemplář.

Hrubý odlitek z polyamidu, blízký tvaru, vyrábíme v naší vlastní slévárně ve Grossmaischeidu. V CAD-systému reologicky optimalizovaný tvar vyrobíme pomocí CAD / CAM-systému na moderních velkých CNC-soustruzích.

Difuzory z polyamidu mají oproti takovým z kovu výrazně vyšší životnost. Polyamid je extrémně houževnatý a má pozoruhodnou otěruvzdornost vůči abrazivním látkám v kapalinách proudících difuzorem.