Okna & filtr prolínat

Třídit

Filtrovat (157/157)

Pevnost [MPa]
Tažnost [%]
E-Modul [MPa]

Material Selector. Tabulka dynamických směrných hodnot.

Hodnoty a vlastnosti plastů sestavené v porovnávací tabulce. Můžete sloupce prolínat a vybírat, podle vlastností třídit a filtrovat. Systém reaguje rychle na vaše zadání a zhotoví pro Vás tabulku směrných hodnot.
157 od 157 Pevnost [MPa] Tažnost [%] E-Modul [MPa]
Polymid 6 extrudovaný (PA 6 E) 45 70 / 200 1000
Polymid 6 (PA 6) 45 70 / 200 1000
Polymid 6 flexibilní (PA 6 flex) 25 275 / 300 380
Polymid 6 odolný ohni (PA 6 V0) 40 10 / >50 1400
Polymid 6 s sulfid molybdeničný (PA 6 MoS2) 45 50 / 100 1000
Polymid 6 210 naplněn olejem (PA 6 210 Öl) 45 40 / 80 1000
Polymid 6 s 25 % skleněné vlákno (PA 6 GF25) 100 3 / 5 5000
Polymid 6 s 30 % skleněné vlákno (PA 6 GF30) 110 3 / 5 6000
Polymid 6 s 35 % skleněné vlákno (PA 6 GF35) 130 3 / 5 7000
Polymid 6 s 50 % skleněné vlákno (PA 6 GF50) 150 2 / 3 11000
Polymid 6 s 30 % skleněné vlákno odolný ohni (PA 6 GF30 V0) 90 2 / 3 6000
Polymid 6 s 20 %/10 % skleněné kuličky/vlákno (PA 6 GB20GF10) 60 3 / 5 3000
Polymid 6 s 30 % minerální (PA 6 M30) 45 15 / 45 1700
Polymid 6 s 30 % minerální odolný ohni (PA 6 M30 V0) 40 2,5 / 4 3500
Polymid 6 s 30 % skleněné vlákno rázově houževnatý (PA 6 GF30 HI) 100 3,6 / 10 5300
Polymid 6 litý 210 (PA 6 G 210) 60 20 / 60 2100
Polymid 6 litý 210 žáru stabilizovaný (PA 6 G 210 H) 60 15 / 50 2100
Polymid 6 litý 212 tvrdý nastaven (PA 6 G 212) 60 12 / 50 2300
Polymid 6 litý 216 houževnatý nastaven (PA 6 G 216) 38 80 / 300 1050
Polymid 6 litý 210 naplněn olejem (PA 6 G 210 Öl) 55 20 / 60 2000
Polymid 6 litý 210 kluzně modifikovaný (PA 6 G 210 AX) 50 15 / 60 1900
Polymid 6 litý 210 s sulfid molybdeničný (PA 6 G 210 MoS2) 60 10 / 40 2100
Polymid 6 litý s 30 % skleněné kuličky (PA 6 G GB30) 55 5 / 12 3400
Polymid 6 litý s 50 % skleněné kuličky (PA 6 G GB50) 60 2 / 6 4800
Polymid 6 litý s 30 % skleněné kuličky žáru stabilizovaný (PA 6 G GB30 H) 55 5 / 12 3400
Polymid 66 extrudovaný (PA 66 E) 52 >50 / >50 1200
Polymid 66 (PA 66) 50 40 / 150 1100
Polymid 66 žáru stabilizovaný (PA 66 H) 50 25 / 100 1200
Polymid 66 s 8 % Polyetylen (PA 66 PE) 50 10 / 40 1600
Polymid 66 s 25 % skleněné vlákno (PA 66 GF25) 120 3 / 5 6500
Polymid 66 s 35 % skleněné vlákno (PA 66 GF35) 150 3 / 5 8500
Polymid 66 s 50 % skleněné vlákno (PA 66 GF50) 180 2 / 3 12500
Polymid 66 s 20 % uhlíkové vlákno (PA 66 CF20) 150 3 / 6 11000
Polymid 66 s 25 % skleněné vlákno odolný ohni (PA 66 GF25 V0) 100 3 / 4,5 6000
Polymid 66 s 35 % skleněné vlákno odolný ohni (PA 66 GF35 V0) 120 3 / 4 8500
Polymid 66 s 40 % dlouhé skleněné vlákno (PA 66 GF40 LFT) 170 2,4 / 2,8 10200
Polymid 6/6T s 50 % skleněné vlákno (PA 6/6T GF50) 260 1,9 / 2,2 20000
Polymid 66/6T s 60 % skleněné vlákno (PA 66/6T GF60) 250 1,5 / 1,5 22500
Polyftalamid s 33 % skleněné vlákno (PPA GF33) 193 2,5 / 2,1 13100
Polyftalamid s 33 % skleněné vlákno odolný ohni (PPA GF33 V0) 169 2 / - 13800
Polymid 12 tepelná odolnost extrudovaný (PA 12 E) 38 280 / 250 1200
Polymid 12 (PA 12) 36 280 / 250 1100
Polymid 12 elektrický vodivý (PA 12 ELS) 39 >50 1600
Polymid 12 s 30 % skleněné vlákno (PA 12 GF30) 105 8 6000
Polymid 12 s 30 % skleněné kuličky (PA 12 GB30) 32 13 / 50 1800
Polymid 12 s 25 % skleněné vlákno elektrický vodivý (PA 12 GF25 ELS) 120 5 6500
Polymid 12 litý (PA 12 G) 53 10 / 50 1800
Polyoxymetylén kopolymer extrudovaný (POM-C E) 63 31 2600
Polyoxymetylén kopolymer (POM-C) 65 27 2700
Polyoxymetylén homopolymer extrudovaný (POM-H E) 72 40 3200
Polyoxymetylén homopolymer (POM-H) 70 50 3100
Polyoxymetylén USP Class VI (POM-C USP) 63 31 2600
Polyoxymetylén + PE-UHMW (POM PE) 45 10 2300
Polyoxymetylén + PTFE (POM PTFE) 48 16 2500
Polyoxymetylén kluzně modifikovaný (POM AX) 40 17 2100
Polyoxymetylén s sulfid molybdeničný (POM MoS2) 65 20 2800
Polyoxymetylén s 5 % minerální (POM M05) 60 22 3000
Polyoxymetylén rázově houževnatý (POM HI) 53 32 2100
Polyoxymetylén elektrický vodivý (POM ELS) 50 10 2300
Polyoxymetylén electrostatic dissipative (POM ESD) 55 18 2500
Polyoxymetylén s 25 % skleněné vlákno (POM GF25) 135 3 9200
Polyoxymetylén s 40 % skleněné vlákno (POM GF40) 140 2 13000
Polyoxymetylén s 30 % skleněné kuličky (POM GB30) 40 12 3700
Polyetylenterefthalát krystalický (PET) 80 70 2800
Polyetylenterefthalát + PTFE (PET TF) 70 12 2800
Polybutylentereftalát (PBT) 60 200 2500
Polybutylentereftalát odolný ohni (PBT V0) 60 7 2900
Polybutylentereftalát s 30 % skleněné vlákno (PBT GF30) 135 2,5 10000
Polybutylentereftalát s 30 % skleněné vlákno odolný ohni (PBT GF30 V0) 145 2,3 11300
Polybutylentereftalát s 50 % skleněné vlákno (PBT GF50) 140 1,5 16000
Kapalný krystal kopolyester s 30 % skleněné vlákno (LCP GF30) 190 2,1 15000
Kapalný krystal kopolyester s 30 % skleněné vlákno (LCP GF30 HT) 150 1,6 15000
Kapalný krystal kopolyester s 30 % skleněné vlákno el. vodivý (LCP GF30 ELS) 140 1,5 14000
Polyetylen ultra vysokomolekulární (PE-UHMW) 17 >50 720
Polyetylen vysokomolekulární (PE-HMW) 26 >100 1100
Polyetylen vysoký hustota (PE-HD) 30 >400 1350
Polyetylen nízký hustota (PE-LD) 9 >400 200
Etylén/Vinylacetát (E/VA) 7 >50 65
Polypropylen homopolymer (PP-H) 33 700 1450
Polypropylen kopolymer antistatický (PP-C) 29 >50 1550
Polypropylen kopolymer rázově houževnatý (PP-C HI) 23 630 1100
Polypropylen odolný ohni (PP V2) 28 >50 1250
Polypropylen s 20 % skleněné vlákno (PP GF20) 33 15 2900
Polypropylen s 30 % skleněné vlákno (PP GF30) 100 3,4 7000
Polypropylen s 40 % dlouhé skleněné vlákno (PP GF40 LFT) 110 2 9100
Polypropylen s 20 % minerální (PP M20) 35 20 2500
Polypropylen s 40 % minerální (PP M40) 31 4,0 3800
Polytetrafluoretylen (PTFE) 10 350 420
Perfluoralkoxy-kopolymer (PFA) 31 300 690
Polyvinyldenfluorid (PVDF) 59 20 2500
Polyvinyldenfluorid s 10 % uhlíkové vlákno (PVDF CF10) 100 2,5 7500
Polyetereterketon (PEEK) 97 >60 3600
Polyetereterketon s 30 % skleněné vlákno (PEEK GF30) 156 2,7 10000
Polyetereterketon s 30 % uhlíkové vlákno (PEEK CF30) 224 2,0 13000
s 40 % skleněné vlákno (PPS GF40) 150 1,1 16000
Polystyren (PS) 55 3 3200
Styrol/Butadien (SB) 24 40 2000
Styrol/Butadien odolný ohni (SB V0) 21 45 2000
Styrol/Butadien elektrický vodivý (SB ELS) 25 35 2200
Acrylnitril/Butadien/Styrol (ABS) 45 10 2300
Acrylnitril/Butadien/Styrol tvarová stálost za tepla (ABS HT) 58 8 2700
Acrylnitril/Butadien/Styrol odolný ohni (ABS V0) 40 15 2200
Acrylnitril/Butadien/Styrol elektrický odstíněný (ABS EMV V0) 40 1,8 3000
Styrol/Acrylnitril (SAN) 79 3 3800
Acrylnitril/Styrol/Acrylester (ASA) 56 8 2600
ASA+Polykarbonát-Blend odolný ohni (ASA+PC V0) 61 50 2600
Acrylnitril/Butadien/Styrol s 17 % skleněné vlákno (ABS GF17) 80 2 5500
Styrol/Acrylnitril s 35 % skleněné vlákno (SAN GF35) 110 2 12000
Polyfenylenoxid mod. (PPO) 55 30 2300
Polyfenylenoxid mod. odolný ohni (PPO V1) 55 10 2500
Polyfenylenoxid mod. s 20 % skleněné vlákno (PPO GF20) 80 2,5 6000
Polyfenylenoxid mod. s 30 % skleněné vlákno (PPO GF30) 100 1,5 8000
Polyfenylenoxid mod. s 20 % skleněné vlákno odolný ohni (PPO GF20 V1) 80 2 5500
Polyfenylenoxid mod. s 30 % skleněné vlákno odolný ohni (PPO GF30 V1) 105 2 8000
Polyfenylenoxid mod. s 15 % skleněné vlákno odolný ohni (PPO GF15 V0) 50 10 3300
Polyfenylenoxid mod. odolný ohni (PPO V0) 45 40 2400
Polykarbonát+ABS-Blend (PC+ABS) 52 >50 2200
Polykarbonát+ABS-Blend odolný ohni (PC+ABS V0) 60 50 2500
Polykarbonát+ABS-Blend s 20 % skleněné vlákno (PC+ABS GF20) 75 2 6000
Polykarbonát (PC) 66 >80 2400
Polykarbonát odolný ohni (PC V0) 63 >50 2350
Polykarbonát odolný ohni extrudovaný (PC V0 E) 66 >50 2400
Polykarbonát s FDA-schválení (PC FDA) 65 >80 2400
Polykarbonát USP Class VI (PC USP) 66 >80 2400
Polykarbonát s 10 % skleněné vlákno (PC GF10 V0) 45 14 3800
Polykarbonát s 30 % skleněné vlákno (PC GF30) 55 4 5000
Polysulfon (PSU) 70 >50 2480
Polysulfon modifikovaný (PSU mod.) 66 100 2410
Polysulfon s 20 % skleněné vlákno (PSU GF20) 97 3 5170
Polysulfon s 30 % skleněné vlákno (PSU GF30) 108 2 7380
Polyethersulfon (PES) 90 >15 2800
Polyethersulfon s 20 % skleněné vlákno (PES GF20) 130 2,4 7500
Polyethersulfon s 30 % skleněné vlákno (PES GF30) 140 1,9 10200
Polyfenylsulfon (PPSU) 70 60 2340
Polyeterimid (PEI) 105 60 3200
Polyeterimid s 30 % skleněné vlákno (PEI GF30) 165 2 9500
Polyeterimid s 30 % skleněné vlákno FAR (PEI GF30 FAR) 165 2 9500
Polymetylmetakrylát (PMMA) 73 3,5 3200
Polymid 6-3-T (PA 6-3-T) 90 60 2800
PUR-Elastomer (TPU 59D) 20 300 220
PUR-Elastomer (TPU 93A) 13 >300 30
PUR-Elastomer (TPU 80A) 3 >300 15
PUR-Elastomer s 20 % skleněné vlákno (TPU GF20) 65 25 2000
Polyvinylchlorid (PVC-U) 58 15 3000
Fenolová pryskyřice PF 31 (PF 31) 50 0,9 7500
Fenolová pryskyřice PF 31.5 (PF 31.5) 50 0,8 9000
Fenolová pryskyřice PF 51 (PF 51) 60 0,8 8000
Melamin/Fenolová pryskyřice MP 183 (MP 183) 60 0,7 10000
Polyesterová pryskyřice s krátké skleněné vlákno (UP 4385) 60 0,65 14000
Polyuretan Integrovaná tvrdá pěna 22K (PUR IHS 22K) 21 7 950
Polyuretan Integrovaná tvrdá pěna 22F odolný ohni (PUR IHS 22F) 21 7 950
Polyuretan Integrovaná tvrdá pěna 51K (PUR IHS 51K) 14 10 800
Polyuretan Integrovaná tvrdá pěna 85K (PUR IHS 85K) 53 13 2000
Polyuretan Integrovaná tvrdá pěna 85F odolný ohni (PUR IHS 85F) 43 15 2000
Polyuretan vtoková soustava (PUR GS) 45 23 1300
Polyuretan kompaktní (PUR 5217) 37 13 1250
Polyuretan kompaktní tepelná odolnost (PUR 5220) 47 7 1800
  • ①-⑤: Cenová skupina

V tomto datovém výtisku jsou uvedeny směrné hodnoty. Tyto hodnoty jsou ovlivňovány podmínkami zpracování, Modifikacemi,přísadami materiálů a vlivy okolního prostředí a proto nezproštuje uživatele povinnosti vlastních zkoušek a přezkoušení. Tyto jsou na základě na základě dnešních zkušeností a znalostí sestaveny. Právně závazné ujištění určitých vlastností nebo způsobilosti pro konkrétní účel použití nemůže být z našich údajů odvozeno.

Další možná ochranná práva jakož existující zákony a ustanovení mají příjemci našich výrobků ve své vlastní odpovědnosti.