Elastomerové hvězdy

Elastomerové hvězdy

Elastomerové hvězdy z TPU. Bezvůlové kompenzační prvky pro spojky.

Spojkové hvězdy. Funkce stupňů tvrdosti.

80 Shore A

Velmi vysoká elasticita a tlumící vlastnosti.

92 Shore A

Vysoká pružnost a dobré tlumicí vlastnosti.

98 Shore A

Velmi dobrý poměr mezi torzní tuhostí a chováním při tlumení.

64 Shore D

Vysoká torzní tuhost, snížené tlumící vlastnosti.

72 Shore D

Velmi vysoká torzní tuhost a zatížení.

Pružné elastomerové hvězdice jsou elastické spojovací prvky v hnacím pohonu. Hvězdice spojky kompenzují posuny, snižují vibrace, tlumí hluk a jsou klíčové pro maximální přenášený točivý moment.

Všestrannost vstřikovaného TPU umožňuje různé stupně tvrdosti a tedy i přizpůsobení se specifickým požadavkům. Tvrdost elastomerových hvězdic vyrobených z TPU, od měkkých po tvrdé, lze optimálně přizpůsobit příslušnému zatížení a provozním podmínkám. Tato flexibilita zajišťuje účinný výkon při konstrukci čelisťových spojek a v řadě dalších průmyslových souvislostech.

Od vývoje až po výrobu jsme na Vaší straně. Naše rychlá výroba nástrojových forem a sériových dílů umožňuje efektivně realizovat elastomerové hvězdy na míru. Přizpůsobením se různým stupňům tvrdosti zajišťujeme optimální výkon v čelisťových spojkách a jiných průmyslových použití. Důvěřujte našim odborným znalostem a získejte spolehlivá a vysoce kvalitní řešení.

Ozubená kola z plastu

Ozubená kola z technických plastů. Vyrobeno třískovým obráběním nebo lisováním.

Ve stále nových aplikacích prokazují ozubená kola z plastu svoji převahu nad ozubenými koly z kovu.

Vynikající vlastnosti materiálu, jednoduché, a tudíž hospodárné metody zpracování a při vytváření téměř s neomezenými vlastnostmi jsou výhody, které pomohly plastovým ozubeným kolům v jejich vítězném tažení.

Třískově vyrobená plastová ozubená kola jsou pro zvážení vůči kovovým ozubeným kolům i v případě, kdy se jedná o přenos největších sil ( zde čtěte proč).

Výhody. Nejdůležitější výhody ozubených kol z plastu:

  • odolnost proti opotřebení
  • rázuvzdorné
  • vlastní elasticita snižuje specifický plošný tlak
  • obzvlášť vysoká vratná schopnost (PA und POM)
  • samomazné
  • odolný vůči korozi
  • tichý
  • bezúdržbové
  • optimální vlastnosti při nouzovém běhu

Naše výrobky. Dodáme Vám:

  • čelní kola
  • vnitřní ozubené věnce
  • šípová ozubená kola
  • šneková kola
  • řetězová kola
  • drážkované hřídele
  • kola se šroubovým ozubením
  • speciální ozubená kola
  • ozubené tyče

Rovněž navržena s malou vůlí, s optimalizovanou pevností paty zubu, upraveným modulem, dimenzován pro vysoký podíl nouzového chodu, optimalizované boční vůle ke snížení hlučnosti nebo pro nasazení při vysokých provozních teplotách. 

Materiály. Podle mechanického zatížení zpracováváme neplněné nebo skleněnými kuličkami, skleněným vláknem a uhlíkovým vláknem plněné plasty. Obzvlášť vysoká teplota prostředí vyžaduje výkonné plasty, jako např. PEEK. Nebo to jsou elektricky vodivé plasty zabraňující statickému výboji.

Výroba. Vyrábíme ozubená kola lisováním nebo obráběním z vlastního polotovaru. Tvar, počet kusů, velikost, materiál, kvalita ozubení a oblast nasazení rozhodují o způsobu výroby, materiál zase o konečném tvaru ozubeného kola.

Tvar a správná výroba z hlediska použitého materiálu jsou v přímé spojitosti s kvalitou životnosti vyráběného ozubeného kola. Jak je možno vidět, při výrobě ozubeného kola se ovlivňují různé faktory, všechny vypočitatelné.

Zkoušení a kontrola. Ozubená kola jsou důležité funkční díly. Nevyrábíme jen rozměrově přesně a nedosahujeme jen optimalizovaných vlastností obráběného materiálu, ale také zvyšujeme úroveň kvality novými metodami měření.

 

Konvenční metody měření (zjištění rozměrů přes zuby, přístroj na kontrolu zubů dvojbokým odvalem pro zjištění FI a fi, profilprojektor pro kontrolu tvaru zubu) jsou doplněny novými metodami měření:

 

S pomocí moderního měřicího přístroje ZEISS je skutečný profil digitalizován a s požadovaným tvarem porovnán, případné odchylky jsou zaprotokolovány.

Naše zabezpečení kvality je certifikováno již od roku 1993 podle EN ISO 9001.

Přednosti ozubených kol z plastu

Ozubená kola z plastu nebo kovu? Od specifického plošného tlaku až po vratnou schopnost.

Třískovým obráběním vyráběná  plastová ozubená kola jsou ke kovovým ozubeným kolům k uvážení dokonce i tehdy, jestliže jde o přenos větší síly.

Při točivém momentu 12000 Nm vznikají vysoké specifické plošné tlaky způsobující u ocelových kol přenos materiálu z boku zubu na bok zubu (zadírání) a deformaci na mezi kluzu (roztřepení na bocích zubů).

Ozubená kola z plastu naproti tomu garantují při stejných podmínkách nasazení optimální bezporuchový přenos sil. Neboť plastová ozubená kola ...

  • mají velkou vlastní pružnost, to snižuje plošný tlak
  • a PA nebo POM disponuje vysokou vratnou schopností.
Stahlzahnräder fressen
Tvrdý na tvrdý: Pověstné zrnko písku v hnacím ústrojí, jiná rušivá tělesa nebo nerovnosti boků zubů vedou k zadírání hnacího ústrojí (otěr u ocel/ocel 12000 Nm).
Kunststoffzahnräder fressen nicht
Partnerství: Termoplasty šetří hnaného partnera z kovu. Díky jeho elastickým vlastnostem a jeho vratné schopnosti kompenzují nerovnosti a rušitele (plast/ocel u 12000 Nm).

Specifický plošný tlak

Chytřejší ustoupí. Specifický plošný tlak a vratná schopnost.

Vodicí a lanové kladky z plastu jsou významným konstrukčním prvkem, jestliže spoluběžec, např. ocelové lano, má být pošetřeno při samotné vyšší životnosti kladky.

Lanové kolo z plastu se chová pružně, jednotlivé dráty lana se zatlačují do vrchní plochy a vzniká jedna velká dosedací plocha. Specifický plošný tlak se tím snižuje a životnost lanovnice je podle zkušenosti 2 až 4-krát vyšší, než tomu je u kladek kovových.

Také se u vodicích kladek kvůli pružnosti snižuje Hertzův tlak. Nebude narušena plocha oběhové dráhy. 

Další výhody kladek z plastu

  • vysoce tichý chod
  • dobrá schopnost tlumení
  • vysoká odolnost proti opotřebení
  • dobrá odolnost proti korozi
  • dobrá odolnost vůči chemikáliím
  • vysoká vratná schopnost
  • příznivý poměr nosné plochy ke hmotnosti
  • hospodárná výroba při obrábění a lisování

Návrh strojních součástí

Maschinenelemente aus Gusspolyamid

Strojní součásti z plastu. Definování a návrh lehce proveditelný.

Ve stále nových případech použití prokazují strojní součásti z plastů svoji převahu proti takovým z kovu. S našim online-formulářem Vám pomůžeme s návrhem ozubených kol, kluzných ložisek, kladek a lisovaných per. 

Vynikající vlastnosti materiálu, jednoduché a tím hospodárné metody zpracování a utváření skoro neomezených možnosti jsou výhody, které plastům pomáhají k jejich vítěznému tažení. 

Výhody

  • odolný vůči otěru
  • odolný vůči rázu
  • vlastní pružnost zmenšuje specifický tlak na plochu
  • obzvlášť vysoká vratná schopnost (PA a POM)
  • bezúdržbový, neboť samomazný
  • odolný vůči korozi
  • tichý
  • optimální vlastnosti při nouzovém běhu

Materiály

Podle mechanického zatížení zpracováváme neplněné nebo skleněnými kuličkami, skleněným vláknem a uhlíkovým vláknem zesílené plasty. Obzvlášť vysoká teplota prostředí vyžaduje vysoce výkonné plasty, jako např. PEEK nebo elektricky vodivé plasty proti statickému náboji. 

Výroba

Vyrábíme strojní součástky vstřikováním nebo třískovým obráběním z vlastních polotovarů.

Navrhování ozubeného kola

Výpočet ozubeného kola. Návrh plastového ozubeného kola z termoplastu.

Z dnes existujících zkušeností při navrhování čelních ozubených kol z plastů je vytvořená rozsáhlá VDI-norma 2545. Na tomto základě jsme vytvořili program pro výpočet ozubených kol z plastů. Vypočítá vnější ozubení s úhlem záběru od  20°.

Údaje k ozubenému kolu. Prosím zadejte Vaše údaje pro výpočet ozubeného kola a klikněte na tlačítko POSLAT. Obdržíte obratem poštou výpočet pro plastové ozubené kolo. Samozřejmě zdarma.

Zákl.hodnota kola 1, pastorek
z1 =
n1 = [min-1]
x1 =
Základní hodnota kola 2, hnané kolo
z2 =
x2 =
Všeobecné hodnoty
mn = [mm]
β = [ ° ]
b = [mm]
Výkon
Prosím, zvolte si druh výpočtu:
T1 = [Nm]
T2 = [Nm]
P = [kW]
Podmínky použití
T = [°C]
Odhad teploty ozubení
A = [qm]
L = [h]
ED = [%]
Kontaktní údaje
Oslovení

Navrhování vodící kladky

Výpočet vodicí kladky. Návrh technických dílů.

Materiál pro vodicí kladky musí být zvolen tak, že se kladky a válečkové dráhy pokud možno málo opotřebí, také při vysokém zatížení. Ke snížení hluku a zvýšení životnosti strojních součástí, jako ložisek, by mělo být tlumeno chvění. Mělo by se zamezit přenosu hluku z pojezdu na ocelovou konstrukci nebo soustavu.

Tyto požadavky splňují ve vysoké míře termoplasty

  • Polyacetal (POM)
  • Polybuthylentherephalat (PBT)
  • Polyamid 6 (PA 6)
  • Polyamid 66 (PA 66)
  • Litý polyamid 6 G 210 (PA 6 G 210)

a obzvláště náš speciálně nastavený

  • Litý polyamid 6 G 212 (PA 6 G 212).

Tyto materiály mají vysokou únavovou pevnost a dobrou vlastnost vrátit se po zatížení do původního stavu. Oproti obvyklým materiálům na kladky, jako ocel nebo ocelolitina, mají nižší modul pružnosti. Proto se zdeformují při zatížení silněji než ocel a vytvoří se tak větší dosedací plocha, specifický tlak bude menší. Současně ale mají také dostačující schopnost vrátit se do původního stavu.

Kladky jsou hospodárně obráběny z těchto polotovarů třískovým obráběním. POM, PA 6 a  PA 66 mohou být zpracovány také vstřikováním.

Vstřikované kladky jsou z výrobně technických důvodů vyráběny (odlehčené s výztužnými žebry a max. tloušťkou stěn 15 mm)  Výpočet takových kladek je nákladný a neměl by zde být vyžadován.

Prosím zadejte Vaše údaje a klikněte na tlačítko POSLAT. Obratem obdržíte vypočtené hodnoty. Samozřejmě zdarma.

Kladka
D = [mm]
B = [mm]
d = [mm]
b = [mm]
Válečková dráha
Tvar válečkové dráhy
r = [mm]
Všeobecné hodnoty
T = [°C]
Fr = [N]
tr = [h]
Fb = [N]
v = [m/s]
Způsob provozu
δz = [%]
Kontaktní údaje
Oslovení

Navrhování spojení licovaným perem

Spojení licovaným perem. Navrhování strojních součástí z plastů.

Na základě Vašich údajů pro Vás zjistíme hodnotu, přípustnou hodnotu a z toho výslednou integritu pro měrný tlak. Prosím zadejte Vaše údaje a klikněte na tlačítko POSLAT. Obratem obdržíte výsledný výpočet. Samozřejmě zdarma.

Základní hodnoty
D = [mm]
[Stück]
L = [mm]
H = [mm]
Ta = [°C]
T = [Nm]
Kontaktní údaje
Oslovení

Navrhování kluzných ložisek z plastů

Navrhování kluzných ložisek z plastů.

K výpočtu je jako základ vzato ložisko, které se skládá z ocelového hřídele, ložiskové pánve z termoplastu a kovové skříně.

Vychází se z toho, že teplo vznikající třením je z části odvedeno přes hřídel a prostřednictvím ložiskové pánve přes skříň. Zatížení definuje teplo vznikající v ložiskové pánvi. Vytvořením teplotní rozvahy je vyzkoušen výpočet provozní teploty ložiska. Vedle toho je zjištěn tlak, jakož i pv-hodnota, která je ale pouze pro porovnání a potvrzena  jen pro suchý provoz ložiska. Naproti tomu také pro mazané ložisko je zkouškou zdůvodněn výpočet přes teplotu ložiska..

Termoplastické ložiska mohou být nemazaná bez toho, aniž by docházelo k zadírání. Každé mazání však, i když to bude pouze dodatečné mazání, redukuje koeficient tření a tím teplo vznikající třením a zvyšuje tak možnost zatížení ložiska.

Prosím zadejte Vaše údaje a klikněte na tlačítko POSLAT. Obdržíte obratem výpočet. Samozřejmě zdarma.

Vyberte typ kluzného ložiska
Základní hodnoty ložiska
di = [mm]
da = [mm]
b = [mm]
s = [mm]
Základní hodnoty partnera
Směr opracování
Rz = [μm]
Všeobecné základní hodnoty
T = [°C]
Fr = [N]
tr = [h]
Fb = [N]
n = [U/min]
Druh zatížení
ED = [%]
L = [h]
V = [%]
Kontaktní údaje
Oslovení