LPM s.r.o.. Impressum & Odpovědnost.

Zodpovědný vydavatel:
LPM s.r.o.
Sídlo firmy: 506 11 Jičín

Registergericht: Městský soud v Králové
C vložka: 12260

Poštovní adresa:
M. Koněva 536, 506 11 Jičín, Česku

Kontakt:
Telefon +420 493 5460-11
Telefax +420 493 524445
info@lpm.cz

Zplnomocněné vedení:
LPM s.r.o. je právně zastupována jednateli panem Milan Bajerem a ing. Josefem Benešem.

Redakce:
Odpovědná za koncepci, grafiku a realizaci je oddělení LPM komunikace v 506 11 Jičín, webmaster@lpm.cz.