Vše z jedné ruky

 

Vše z jedné rukyOd konstrukce dílu až po potisk.

Výrobní základna firmy charakterizuje, kolik pracovních kroků je zapotřebí k výrobě dílu a kolik z toho se jich nachází v podniku. V posledních ůetech dochází ke strukturálním změnám, které sebou přináší stálé snižování této výrobní základny.Opačný postup je patrný u dodavatelů, kde požadavky zákazníkem deklarované výroby, malé množství a vysoké požadavky na kvalitu jsou rozhodujícím faktorem pro tak širokou úroveň výrobní základny, jak je to jen možné.

Vytváření hodnot nižší riziko ztráty know-how, větší flexibilita ve výrobě a nezávislost jsou výhody, které tito podnikatelé získají. Koncentrace odpovědnosti na jednoho dodavatele a jednoduchý postup průběhu zakázky jsou výhody pro odběratele.

Základem tohoto konceptu je, že klíčové komponenty, nástroj a polotovary jsou vyráběny v jedné společnosti, ve výrobním  procesu s odpovídající kvalitou. Abychom mohli dodat našemu zákazníkovi vše z jedné ruky, vyžaduje to univerzální vybavení a speciální odborné znalosti pracovníků.

Je velmi obtížné určit optimální šíři výrobní základny dodavatele, protože popsané přínosy se projeví až po provedení procesních úkonů. Na druhou stranu může být výrobní základna pouze tak rozsáhlá, aby byla pravidelně využívána. V opačném případě se ziskovost systému dostává do nerovnováhy a vzniknou procesní a kvalitativní rizika.

Pro příklad použijeme středně velkého zpracovatele plastů s vysokým stupněm výrobní základny, kde se nachází tento výrobní řetězec:

 

Vývoj výrobku

Zákazník již má v této vývojové fázi přístup ke know-how dodavatele, aby určil nejvhodnější technické a ekonomické výrobní postupy a aby provedl správný výběr materiálu. Aplikační technici dodavatele na základě svých zkušeností přezkouší zda tato řešení nezpůsobí problémy ve výrobě anebo tuto výrobu nezdraží.

 

Konstrukce nástroje

Přechod z prvního do druhého kroku procesu je plynulý a v dialogu vzniká výkres dílu. Po uznání platnosti tohoto výkresu jej přebírá konstruktér nástroje, který po zohlednění všech požadavků na konstrukci nástroje a s ohledem na parametry vstřikování nechá vyrobit vstřikovací nástroj

 

Nástrojárna

Plánování výroby nástroje od obstarání suroviny až po zhotovení 3 D dat vede k produktivní výrobě nástroje s krátkým a jistým termínem dodání. Spolupráce vývoje a konstrukce přechází k realizaci během výroby nástroje.

 

Vzorkování

Výroba prvních vzorků je konečný bod tohoto výrobního řetězce. Zkoušky a měření vyžadují vhodná měřidla a CNC měřící zařízení. Po vyjádření se objednavatele na základě výsledků zkoušek se mohou někdy vyskytnout potřeby na optimalizaci, které mohou být díky vlastní nástrojárně rychle provedeny.

 

Vlastní výroba

Při vzorkování použité vstřikovací parametry se stávají základní kostrou sériové výroby. S výrobou nulté série dochází k jejich upřesnění, s důrazem na hospodárnost. Závěrem vzniká stabilní proces pro následující sériovou výrobu.

 

Třískové obrábění

Při malosériové výrobě je tento pracovní postup z důvodu rentability velmi častý. Šikmé tvary ke směru odformování nebo změny dílu pro jiné varianty, jsou třískovým obráběním pořízeny levněji a snižují případné investiční náklady na nástroje..

 

Odstínění

K odvedené statického náboje jsou materiály modifikovány. Jedná se o plasty modifikované sazemi nebo grafitem, nebo následně nanesením elektricky vodivého povrchu pomocí galvanického pokovení a laku na kovové bázi.

.

Lakování

Také i když jsou forma a výlisek definovány jako klíčové komponenty, představuje lakování velmi důležitý výrobní postup. Výchozím bodem pro vysoce kvalitní lakování je příprava povrchu dílu zkušenými pracovníky a roboty. Dále se na základě požadavků zákazníka provádí hladké anebo strukturové provedení. Více pracovních postupů je zde povinností, od broušení přes základování k vrchní lakované vrstvě v požadovaném provedení.

 

Potisk

Poslední variantou ve fázi modifikace je potisk, kdy lakované povrchy získají nápisy a symboly pomocí sítotisku anebo tamponového tisku.

Na základě těchto skutečností se ukazuje, že u komplexních dílů poskytuje vzájemně propojený vývoj a výroba ,tzv. vše pod jednou střechou pro všechny zúčastněné velké synergické výhody.

 

Funkce povrchu

Funkce se setkává s designem. Přidaný užitek díky funkčním povrchům.

Povrch určuje image Vašich výrobků: Barva podtrhuje formu a tvar krytových dílů. Provedení krytu potvrzuje kvalitu výrobku. Lakované plochy – jako dominující prostředek ztvárnění – pomohou Vašemu výrobku se identifikovat a odlišit. Vzbudíte pozornost a trvalý dojem. Povrch je ale také více než pouze půvabný, barevně brilantní a perfektní. Představuje ochrannou vrstvu proti působení okolního prostředí a rozšiřuje funkční možnosti kvalitních technických dílů z plastů.

Elektrické odstínění

Stínicí vrstva pro elektromagnetickou kompatibilitu EMV, pro účinné odstínění proti elektromagnetické interferenci (EMI) před externími vlivy a pro odvod statické elektřiny k ochraně před nekontrolovaným výbojem (ESE, ESD).

Ochranný lak

Moderní systémy lakování chrání trvale kryty a opláštění

  • před chemickou korozí čisticími a desinfekčními prostředky a jinými agresivními látkami
  • před graffiti
  • před UV-zářením a atmosférickými vlivy

Laky zlepšují schopnost a trvanlivost plastových dilů.

 

EMV

Leitlack innen auf ein Kunststoffgehäuse aufgebracht

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Vysoce vodivé clonění pro elektronické montážní celky do plastových krytů.


Moderní odstínění krytů jsou vysoce vodivá a splňují požadavek na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) pro elektronické přístroje s plastovými kryty. Náležitě dimenzovaný a na vnitřek plastového krytu nanesený, ochrání okolní prostředí od elektromagnetické interference (EMI). Jsou důležitou součástí pro odolnost elektronických zařízení proti elektrostatickému výboji (ESE, ESD) a proti elektromagnetickému rušení.

Pro stínění jsou zvoleny nástřiky, které se skládají z vysoce vodivých částic a speciální matrice syntetické pryskyřice. Použitá pryskyřice je termoplastická a vytváří hlavní část, vzniká tlumicí stínicí vrstva rušivé záření. Syntetická pryskyřice se postará o dobrou přilnavost mezi stínicí vrstvou a povrchem plastu.

Pomocí termoplastické pryskyřice by mělo být zamezeno odlupování, co lze pozorovat u čistě kovových vrstev. Pryskyřici provází změny rozměrů, které vznikají například při teplotní dilataci nebo torzi , bez znatelné ztráty  přilnavosti. Odstínění může být použito dokonce i při ztížených klimatických podmínkách, jako je horko nebo vlhkost.

Stínění je velmi  odolné vůči korozi, neboť vodivé částice jsou v pryskyřici zapouzdřeny a dobře chráněny.

EMC-odstiňující vrstvy obsahují zpravidla vodivé částice z grafitu, niklu, mědi nebo stříbra.

Porovnání EMC-účinnosti.
Kovové a nekovové vodící částice.
  EMC
Clonící výkon / Clonící útlum
(při 50 μm)
 
ESE
Uzemňovací schopnosti
Povrchový odpor
(při 50 μm)
Maximální provozní teplota
Jednotka [dB] [Ω/Kvadrát] [°C]

 
 
*
 = Uvedené hodnoty vychází z ASTM ES7-86t.
**
 = při tloušťce vrstvy 25 μm

Nekovové částice

Grafitový povlak 15 – 45 výborné < 10 150

Poloušlechtilé kovové částice

Niklový povlak 60 * výborné < 0,25 95
Měděný povlak 65 výborné < 0,25 95

Ušlechtilé kovové částice

Měd.-/Stříbrný povlak 75 výborné < 0,05 ** 95
Stříbrný povlak 60 ** dobré < 0,02 ** 105