Termoformy

Tvarování za tepla. Díly z plastu rychle a levně.

Velké plochy a slabé stěny dílu při vysoké pevnosti, požadavek na rychlé předložení vzorků nebo také rentabilita při malých sériích, to jsou kritéria, které hovoří pro termoformy.

Při výrobě bude z výchozí tabule s konstantní silou stěny a rozměrů vyroben tvarový díl, který má větší plochu než polotovar.To vede k oslabení a nestejnoměrnému rozdělení síly stěny. K udržení co nejmenší odchylky od jmenovité síly stěny ovládáme rozdílné techniky zpracování.

 • Negativní tvarování
 • Negativní tvarování předtvarováním
 • Positivní tvarování
 • Positivní tvarování předtvarováním

Třískové obrábění a zhodnocení: CNC-frézování, lakování, EMV-odstínění, potisk a montáž.

Nutné třískové obrábění provádíme na našich číslicově řízených obráběcích centrech.

K dispozici jsou programovatelné stroje s CAD daty, které společně s předpřipravenými nástroji zabezpečují vysoké požadavky kvality.

Pokud je požadováno, provádí naše moderní lakovna na tvářené díly technické nebo dekorativní laky.

Na přání nanášíme také EMV-odstínění, případně opatříme Vaše díly tampoprintovým potiskem nebo sítotiskem.

Navazující montážní operace provedené v našich závodech Vám umožňují získat komponenty připravené přímo k zabudování.

Plastové díly velkých rozměrů

Jedno zda ve strojírenství, zdravotnictví, laboratorní technice nebo všech ostatních oblastech průmyslu, splňují dnes termoformy velkou rozmanitost využití:

Nástrojárna

Spritzgusswerkzeug für Rohrbogen

Technologie propojená spolehlivým řemeslem. Naše nástrojárna.

Precizní výlisky od mikrodílů až ke 4 m² velkým výliskům. Naše nástrojárna přesvědčuje svým spektrem.

Guido Bienewald
Mistr nástrojárny, Großmaischeid

Pro nové výlisky se musí nejprve vyrobit nástroj. Naše nástrojárny máme ve dvou výrobních závodech, vybavených 25 vysoce moderními CNC stroji a 50 zkušenými a motivovanými zaměstnanci. Vyrobíme v průměru 250 nástrojů za rok. To znamená, že každý pracovní den je dokončen jeden nástroj.

Podklady pro výrobu nástrojů předávají zákazníci v podobě výkresů v kombinaci se 3 D daty. Před začátkem výroby nástroje společně se zákazníkem prověřujeme veškeré technické podklady, zda jsou v pořádku odformovací úkosy, je optimálně umístěn vtok, jak probíhá dělící rovina i jak můžeme vyjmout díl z nástroje. Paralelně se začíná konstruovat nástroj s dodanými daty od zákazníka kompletně ve 3D.

Pro výrobu části nástroje, tvarových vložek a bočních vedení jsou převzaty dodané 3D údaje. Tím jsou přesně vytvořeny dráhy obrábění, dráhy pojezdu elektroerozivního stroje a obrysy grafitových elektrod pro hloubení. Toto vše je precizně a efektivně provedeno na strojích a pomocí 3D dat je také zajištěna vysoká kvalita výroby.

Naši zkušení zaměstnanci pracují s moderními stroji a výkonným programovým vybavením. Stále investujeme a udržujeme naše strojní vybavení na nejmodernější úrovni a zajištujeme školení pro naše zaměstnance. Naši konstruktéři dimenzují díly k nástrojům a vybírají odpovídající materiály. To je nutná a nepostradatelná základna pro dobrý konečný výrobek.
 

Naše nástrojárny.
Výkonové spektrum
Nástroje pro precizní výlisky technicky náročných dílů
Nástroje pro termoplastické vypěňování (TSG)
Nástroje pro materiály s teplotou nástroje do 200 °C
Velké nástroje do hmotnosti 10 t a upínací plochou od 3 000 × 2 000 mm
Low-Cost-nástroje z vysoce pevnostních slitin hliníku
Rapid-Tooling s vysokorychlostním obráběním (HSC)

Nosiče obrobků

Werkstückträger

Nejlépe polohovaný, protože robot musí díl pevně uchopit. Precizní nosiče obrobků pro automatickou výrobu.

Moderní automatizační technika nachází v průmyslové výrobě stále nové využití, snižují se pořizovací náklady na manipulační přístroje a roboty nezadržitelně nastupují. Vzhledem k trendu snižování nákladů výrobních postupů jsme vyvinuli nové výrobní metody, chytré, funkčně integrované nosiče obrobků z plastů.

Nabízíme Vám na míru zhotovené nosiče obrobků také v malých sériích.

Výhody. Monoliticky z plastu vyrobené nosiče mají následující výhody oproti taženým anebo svařovaným materiálům:

 • mechanicky zatížitelné
 • proti opotřebení a rázu vzdorné
 • precizní a vhodné pro výrobu pro jisté polohování s vysokým počtem opakování v automatickém řízení
 • zvláště vysoké schopnosti zpětného vrácení
 • samomazné
 • odolné korozi
 • bezhlučné
 • bezúdržbové
 • optimální funkce nouzového doběhu

Materiály pro nosiče obrobků. Vždy podle způsobu použití, rozměrových tolerancí a zatížení zpracováváme plasty nezesílené anebo zesílené skleněnými kuličkami, skleněnými vlákny nebo uhlíkovými vlákny. Při požadavcích na vysokou teplotu okolí požadujeme speciální materiály, jako např. PEEK. Nebo se použijí elektricky vodivé materiály proti statickému náboji.

Výroba nosičů obrobků. Vyrábíme nosiče obrobků formou výlisků, termoplastickým vypěňováním (TSG), termoformy nebo třískovým obráběním z vlastních polotovarů. Tvar, počet kusů, velikost, materiál a požadovaný profil ovlivňují použitý materiál a výrobní proces.

Volné tvarování nosiče obrobků. Realizujte s námi progresivní koncept výrobního zařízení pro Váš podnikový provoz. Protože disponujeme všemi důležitými a inovativními výrobními postupy pro výrobu nosičů obrobků z technických plastů. To nás činí velmi flexibilními při zajišťování všech Vašich požadavků:

 • Integrace ve  vnitřní logistice podniku. Montážní prvky se nemusí během výroby překládat do různých zásobníků.
 • Pohyblivost na všech linkách (pásové linky, řetězové dopravníky, vodicí kladky, ap.).
 • Indexování ze všech stran, jedno zda shora, zdola nebo z boku.
 • Výborná přístupnost, také zespodu, umožňuje zdvihání, výstup nebo uchopení.
 • Identifikace s čárovými kódy, kartami, TAGs a jinými nosiči kódů.
 • Induktivní, telemetrické nebo mechanické indexování ze všech 6 stran.
 • 180° bezpečně proti pootočení pro správnou polohu nosiče obrobků.
 • Ergonomická držadla, zdvihové šachty a U-vedení pomáhají při ovládaní nosičů obrobků.