Verbundtechnik im Kunststoffspritzguss

Rozšířené možnosti hybridní techniky. Progresivně uspořit pomocí materiálové a funkční integrace.

Komplexní požadované profily splníme kombinací několika materiálů do jedné konstrukční součásti. Když jednotlivé materiály nutí ke kompromisům, mohou hybridní sestavy tuto nevýhodu odstranit. Výhody materiálů narůstají.

Nabízíme Vám zkušenosti a vědomosti při utváření, aplikaci a realizaci spojovaných materiálů. Naše základní kompetence v konstrukci, nástrojárenství nástrojárna a ve zpracování plastů nechají spustit vytyčenou spolupráci.

Naší výrobu přizpůsobíme každé zakázce. Zdali vyrábíme v plně automatizované výrobní kabině nebo na částečně automatizovaných strojích je odvislé od výrobní dávky a kladeného úkolu. Jsou nasazeny roboty, manipulační zařízení, vertikální stroje a nástroje pro vícekomponentní vstřikování.

Technika vkládaných prvků

Hybridtechnik und Spritzguss. Polyamidteil mit solide eingebettetem Antriebsbolzen

Přesně a cíleně optimalizováno. Plastové díly s vkládanými prvky.

Vkládané prvky zakládáme během procesu vstřikování do plastových dílců. Je to úsporné. Technické vlastnosti většinou drahých materiálů jsou do puntíku zachovány.

Počínaje rokem 1970 vyrábíme plastové díly s vkládanými prvky. Postup stále dále vyvíjíme, díly získávají na komplexnosti a funkčnosti. Námi dodávané sdružené konstrukce umožňují inovace ve strojírenství, jemné mechanice, elektrotechnice a medicínské technice.

Flexibilní výběr materiálu. Je jedno, zda ocel, slitina, ušlechtilý kov, sklo, keramika, kaučuk nebo vysoce odolné plasty. Je jedno zda čepy, desky plošných spojů, pouzdra, těsnění, kabel, pružina, řetěz, kontaktní hrot, ložisko, magnet, břit nože, náboj, síťovina, výstřižek, nebo hřídel. Je téměř bez hranic, z kterého materiálu nebo jak komplexní je vkládaný díl. Naše stroje jsou universální a naši technici reagují flexibilně na technické požadavky, vlastní stabilitu a velikost dílce.

Spolehlivý, nosný, rozměrově stálý. Vkládaný díl – lisování kombinuje různé materiály a jejich přednosti. Naše speciální odbornost je v zacházení s rozdílným rozměrovým smrštěním a roztažností partnerského materiálu. Vzájemně sladíme konstrukci dílu, tvaru dutiny nástroje, řízení procesu a speciální postupy pro dodatečné dopracování. Naše důkladná znalost technických materiálů a dlouholeté výrobní zkušenosti zaručí zvládnutí procesu.

Outsert technika

Outsert-Technik

Outsert technika. Tuhost kovu – volnost při tvarování plastu.

Kombinujeme vstřikované montáže s hybridní technikou a vyrábíme hospodárně vysoce integrované outsert-díly v jednom vstřikovacím cyklu.

Hlavní aplikace je u přesných mechanických součástek. Do vstřikovaného dílu montujeme pohyblivé a nepohyblivé funkční části z plastu nalisovaných nebo vystřižených základových desek z kovu. Funkčnost určuje konstrukce spojení tvarů.

Fixovaná montáž. Pevně ukotvený element sedí buď v otvoru se zajištěním proti pootočení, nebo je uvázán na pevnou podpěru. Typické funkce jsou dorazové plochy, připevnění, zpevnění, vyztužení , komíny, kluzná ložiska, pružící elementy, fixace, vedení, konzoly, západky pro uchycení nebo ovládací křivky.

Sestavované prvky otáčecí. Součást v kulatém otvoru je otočná. Typické funkce jsou otočné knoflíky, páky, vačkové kotouče, ovládací pohony nebo ozubená kola.

Sestavované prvky posuvné. Některý díl může být posuvný v přímém nebo konstantně zakřiveném dlouhém otvoru. Typické funkce jsou kameny kulis, aretace nebo blokovací mechanismy.

Podle požadavku jsou používány výstřižky, lisované díly nebo ohýbané díly z různých materiálů jako nosné desky. Typickými materiály pro nosné desky jsou hliník, plasty zesílené uhlíkovým vláknem, měď, mosaz nebo ocel. Technicky vylepšené montážní celky vzniknou rozšířením o vícekomponentní vstřikování nebo o techniku vkládaných prvků.