Outsert technika

Outsert-Technik

Outsert technika. Tuhost kovu – volnost při tvarování plastu.

Kombinujeme vstřikované montáže s hybridní technikou a vyrábíme hospodárně vysoce integrované outsert-díly v jednom vstřikovacím cyklu.

Hlavní aplikace je u přesných mechanických součástek. Do vstřikovaného dílu montujeme pohyblivé a nepohyblivé funkční části z plastu nalisovaných nebo vystřižených základových desek z kovu. Funkčnost určuje konstrukce spojení tvarů.

Fixovaná montáž. Pevně ukotvený element sedí buď v otvoru se zajištěním proti pootočení, nebo je uvázán na pevnou podpěru. Typické funkce jsou dorazové plochy, připevnění, zpevnění, vyztužení , komíny, kluzná ložiska, pružící elementy, fixace, vedení, konzoly, západky pro uchycení nebo ovládací křivky.

Sestavované prvky otáčecí. Součást v kulatém otvoru je otočná. Typické funkce jsou otočné knoflíky, páky, vačkové kotouče, ovládací pohony nebo ozubená kola.

Sestavované prvky posuvné. Některý díl může být posuvný v přímém nebo konstantně zakřiveném dlouhém otvoru. Typické funkce jsou kameny kulis, aretace nebo blokovací mechanismy.

Podle požadavku jsou používány výstřižky, lisované díly nebo ohýbané díly z různých materiálů jako nosné desky. Typickými materiály pro nosné desky jsou hliník, plasty zesílené uhlíkovým vláknem, měď, mosaz nebo ocel. Technicky vylepšené montážní celky vzniknou rozšířením o vícekomponentní vstřikování nebo o techniku vkládaných prvků.