Plasty-Lexikon

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

adiční polymerizace

Polymerizace, při které není odštěpena žádná jiná molekula, je označována jako adiční polymerizace. Jako Monomere se hodí takové, které mají další možnosti se vázat, např. ve formě dvojné vazby.

Polyadice

Polyadice je chemické propojení jednoduchých chemických spojení (=Monomery) pomocí reakce mezi funkčními skupinami k polymerním molekulám (=Makromolekuly). V protikladu k Polymerzaci nejsou monomery uspořádány podle C=C-zdvojení, nýbrž spojeny vodíkem (H).

Nebudou tak jako při Polykondenzaci nízkomolekulární spojení (tedy voda nebo malé molekuly) oslabeny.

Zpracováváme Adiční polymery převážně ve formě Polyuretanu.