Zvýšit nevyužité potencionální úspory. Aktivně šetřit finanční prostředky a přitom efektivně spořit čas a náklady.

Využitím polotovarů a přířezů se nechají zvednout potencionální úspory a optimalizovat zhodnocující článek ve výrobě. K realizaci efektivní „near net shape“ strategie při obrábění soustružených a frézovaných dílů jsou výrobcům k dispozici polotovary technických termoplastů z PA, POM, PP nebo PE. 

Nejjednodušší tvar „near net shape“ polotovaru pro točené díly je dutá tyč. Vyrobená ať už metodou  odstředivého lití nebo extruzí. Jednoduchá dutá tyč přináší již při minimálním potřebném množství velké úspory. Vloženého materiálu je méně, doba obrábění se snižuje a likvidace třísek odpadá. Těsné odstupňování dutých tyčí zmenšuje přídavek na obrábění na několik málo milimetrů. Hlavní výhoda není nutně jen v počátečním otvoru. U plné tyče z termoplastu se tam totiž nachází ohnisko vnitřního pnutí. Bude-li obráběno, dojde během několika dnů nebo týdnů k vyrovnání pnutí. S tím jsou spojeny postupné, i když nepatrné, změny rozměrů. U obrobků vyrobených z dutých tyčí je tento efekt méně zřetelný a tudíž je hotoný díl rozměrově stabilnější. 

Pro zamezení odřezků u kruhových tyčí a desek jsou přířezy ideální volba. Speciální rozměry nejsou žádným problémem a vlastní příprava tak odpadá. Rozměrově přesné přířezy vyrobeny z extrudovaných nebo litých kruhových a dutých týčí jsou pro mnohé obraběče výhodou. Potřebné strojní pily a na vysokomolekulární materiály laděné pilové listy nejsou v provozech zpracovávajících kovy zpravidla k dispozici.  Tento pracovní postup se vyplatí přesunout a patřičný    polotovar potom dalším, většinou automatickým obráběním dokončit. Ještě zřetelnější je tato výhoda u přířezů z desek nebo plochých tyčí. Formátovací pilou vyvinutou pro zpracování dřeva, budou desky s podporou počítače optimálně rozděleny a nařezány. U velkoplošných přířezů je tato  výhoda ještě markantnější. Pro menší rozměry při středních počtech kusů je spojení formátovací pily a automatické zkracovací pily ideální. 

Jeden zvláštní možný způsob přířezů je řezání vodním paprskem. Podobně jako při řezání kovových materiálů laserem je používáno u plastů všeho druhu řezání vodním paprskem. CNC-řízený vyřezává objekt libovolných tvarů. Pomocí přislušného programového vybavení je možné, tvarové součásti optimálně a s co možno nejmenším prořezem do sebe vzájemně poskládat. Výtěžnost desky se v tom případě zvýší. 

Další možností k efektivnějšímu růstu  je použití profilů s předformovanými popř. hotovými tvary, které pak budou jen částečně obrobeny. V tomto případě muže být použita extruze nebo tvarová frézka s několika vřeteny.  

Highend  „near net shape“ strategie v obrábění je tvarový kus. Přitom mohou být trojrozměrné díly předvyrobeny jako výlisky v téměř libovolném tvaru a velikosti. Buď technologií lití do forem, beztlakým litím polyamidu nebo pomocí termoplastického zpracování veškerých plastů prostřednictvím cenově výhodných nástrojů. 

Různé možnosti u polotovaru, párovány s dalšími zde neošetřenými výhodami při dokončování obráběcími metodami, povedou k výhodám v nákladech, kterých nebude nebo nemůže být dosaženo konvenčním využitím materiálu u jednotlivých kusů, středního množství kusů nebo velkých serií. V podstatě je pro každý případ potřeby a pro každé potřebné množství k dispozici nějaký optimální postup. Každá s těchto možností šetří finanční prostředky a vede k trvalým úspěchům.