Rychlá práce s materiálem Selector.
Klávesová zkratky.
 Pracujete častěji s Riweta programem? Tak si můžete práci ulehčit a zefektivnit. Používejte následující klávesové kombinace pro vyvolání nejdůležitějších bodů našeho menu.
Klávesové kombinace Menu
 
Popis

Drucken und Druckansicht

Strg + D Tisknout Tiskne datový list s vlastnostmi materiálů
Strg + Return Náhled Zobrazí datový list s vlastnostmi materiálů

Werkstoffauswahl

Strg + F Hledat Otevře okno k cílovému hledání
Strg + S Třídit Třídí podle nejdůležitějších vlastností
Strg + Entf Vybírat Vybírá aktuální materiál z tabulky.
Strg + Einf Prolínat Zobrazí materiál v tabulce
Mezerník Barevné značky Zobrazí aktuální materiál barevně.

Navigace (Přetáčení obrazu kurzorem)

Pos 1 Skok v řádku Posune se na začátek řádku
Konec Posune se na konec řádku
Strg + Pos 1 Skok v tabulce Posune se na začátek tabulky
Strg + Konec Posune se na konec tabulky
Bild ↑ Přetáčení Roluje se na obrazovce o stranu nahoru
Bild ↓ Roluje se na obrazovce o stranu dolu
Strg + Bild ↑ Skok na náhled Skok na začátek náhledu
Strg + Bild ↓ Skok na konec náhledu

Čitelnost

Strg + + Velikost písma Zvětší anebo zmenší písmo. Používat plus nebo minus tlačítka.
Strg +