Náběhové šneky, rozdělovací šneky. Cenová poptávka, objednávka nebo vyžádání bezplatné konzultace.

Už desítky let disponujeme rozsáhlými zkušenostmi při projektování a výrobě náběhových a rozdělovacích šneků pro podávací zařízení plnících strojů, uzavíracích strojů nebo etiketovacích strojů.

Tak jsou našimi rozdělovacími šneky lahve (také zvláštních konstrukcí, jako šroubovací lahve, kapací láhve, láhve pro vstřikování a infuzní láhve), krabičky, ampule, karpule nebo lékovky jednoceny a vedeny k balícímu stroji. Tento tvarově stálý obal může být vyroben ze skla, plastu, kovu nebo jiných materiálů a použit pro potraviny, farmaceutické, kosmetické nebo chemické produkty. 

Dnes navrhujeme moderními CAD-systémy šneky, provedeme jeden testovací běh na obrazovce a frézujeme na CNC-řízených frézkách pro výrobu šneků.

Údaje k náběhovým šnekům. Prosím zapište údaje pro náběhový a rozdělovací šnek  a klikněte na tlačítko POSLAT. Obdržíte obratem naší odpověď. Samozřejmě bezplatně.

Rozteč na vstupu, rozteč na výstupu a oblouk. Vstupní vedení, výstupní vedení, dopravníkový unášeč a jiné tvarové díly pro vaše karuselové plničky a etiketovačky vyrobíme podle vašeho zadání nebo podle vzorku.

»Pomocníci«, puky a transportní boty. Pro nestabilní nebo komplexní tvarové nádrže a malé nádržky, které se lehko převrhnou nebo mají problém se stabilitou vyrábíme tak zvané »pomocníky«. Tyto transportní boty nebo puky uchopí nádržku a podají ji k plničce a potřebné místo opatří etiketou.

  • Aktuální Co potřebujete?
  • Základní hodnoty
  • Průběh chodu
  • Projektová data
  • Complete

Podávací šneky

Co potřebujete?
Kontaktní údaje
Oslovení