Ze včera na dnes a na pozítří. Řízená kvalita pomocí robotů.

V Německu je nasazeno 322 průmyslových robotů na 10.000 pracovníků. To vypadá jako malý počet, ale stačí to na 3. místo ve světovém žebříčku před Japonskem a USA. Roboty se používají v sériové výrobě, jejich výhody jako trvalá kvalita výroby, jistý pracovní proces a  režim 24/7- jsou všem známé.

Robotizace již dávno není žádnou revoluční myšlenkou, ale malé a střední společnosti se jí  stejně brání, protože si nemohou dovolit tato drahá zařízení nebo nemají potřebné vytížení. Mimoto nejsou roboty vhodné  k použití do špatně organizovaných výrob s malými sériemi s dobou výroby pouze pár hodin nebo v lepším případě několik dnů.

Roboty jsou náročné na kapitál, nepružné a neodpouští žádné chyby. To co na první pohled odstrašuje, je v tom druhém pohledu, výborný výchozí bod pro nové myšlenky. Protože robot neodpouští žádné chyby, je exaktní plánování výroby důležitým předpokladem. Podstatný náklad, který se vlastně při malých a středních sériích nemůže vyplatit. Pokud se ale malé a střední série opakuji několikrát během roku, jsou ve výhledu výroby na několik let a společnost má sílu a schopnost řízení výrobního procesu, tak nasazení robotů stojí za zvážení.

K tomu se také přidávají vedlejší efekty, které dále kompenzují již popsané nevýhody. Průběh výrobního procesu při výrobě technických dílů je tedy robotem řízen a pevně stanoven. Autoritativně dodržuje během pracovních kroků dodržování včera stnovených pravidel, také pozítří a další roky. Nejlepší předpoklady pro konstantní kvalitu navzdory delším přerušením výroby.

Oproti všeobecnému očekávání se robotizovaná pracoviště vyznačují vysokou flexibilitou a produktivitou, při současném využití kvalifikovaných pracovníků. Systémy se navzájem maximálně kontrolují a také zásobování materiály je u těchto pracovišť  prováděno automaticky. Údržba zařízení se provádí během běžné pracovní doby a při potřebě nepřetržitě po celý den, pokud je to vyžadováno, pouze s omezeným počtem pracovníků. I když si  robotické pracoviště  konkuruje s ruční montážní prací, přesto to vede ke stále rostoucí poptávce po kvalifikovaných pracovnících.

Snaha po vysokém stupni automatizace výroby a s tím spojená kontinuální dokonalost v celém procesu výroby, opačný trend k obvyklým pravidlům, že stupeň automatizace klesá s narůstající velikostí a komplexnosti výrobku. Abychom překonali tuto překážku, musí být kompletní výrobní zařízení a pokud možno také vyráběný díl, připraven  na automatizovaný výrobní proces. Svobody zaměstnanců jsou omezeny roboty vytvořenou povinností, jejich možnosti plánování jsou ale výrazně vylepšeny.

„Ze včera na dnes a na pozítří“ znamená, že co nás včera uspokojilo, musí být zajištěno i na pozítří. Ale také to znamená přepracování staré koncepce na novou. Průběh výroby při malých a středních počtech kusů, může být nahrazen řídícím systémem, nezávislým na lidech a mohou být vytvořeny procesy, ve kterých se simultáně provádí více různých pracovních operací a robot se nachází ve středu výrobního procesu. Vize na pozítří, se kterou by již dnes měly začít středně velké společnosti.