PEEK - Aus dem Vollen zerspantes Sensorgehäuse.

Sériové díly z extrudovaného PEEK-polotovaru. Kryt senzoru hospodárně obráběný na našich 6-stranných automatech z tyče.

Polyetheretherketon (PEEK) je při vysokých teplotách a styku s agresivními medii spolehlivým vysoce výkonným plastem.

Senzory často plní svou službu v neskutečném prostředí tam, kde jsou měřeny vysoké teploty, detekovány agresivní chemikálie, měřeny extrémní tlaky nebo další neelektrické veličiny musí být změněny na elektrické signály. Držák senzoru z PEEK se vyskytuje v mnoha oblastech technické senzoriky, měřicí techniky a kontrolní techniky. 

Rozměrově stálé součásti vyrábíme v sériích plně automaticky na speciálních CNC-frézovacích centrech. Z tyčových přířezů z extrudovaných PEEK-desek obrábíme na našich přesných 6-stranných frézovacích centrech hranolovité obrobky plně dokončené. To je hospodárné a spořící materiál.

 

Gefräste PEEK-Teile