Zerspante Teile

Dnes již ušetřeno? Máme správné postupy a vyrábíme obráběné díly z plastů s optimálními náklady.

Porovnávání různých výrobních postupů a nákladů je u nových výrobků samozřejmostí. Ale u již vyráběných dílů na to často zapomínáme. Zde nám tedy leží velký potenciál ke snížení nákladů na výrobek.

Otázky a odpovědi. Využijte naše výrobní spektrum při hledání nejvhodnější výrobní metody.

Otázky a odpovědi otevírají nový pohled na alternativy výroby. S naším technickým vybavením a dobře proškolenými pracovníky ovládáme také alternativní technologie výroby. Ty jsou také v rámci našeho podniku ve vzájemné konkurencí. Tak můžeme nezávisle a s nadhledem s vámi hovořit o výrobě vašich plastových dílů.

Náklady mít pod kontrolou. Snižujeme náklady. I při výrobě malého a středního počtu kusů využíváme technologie pro velké série.

S našimi zkušenostmi a znalostmi Vám doporučíme nejvhodnější výrobní postupy, podložené porovnávací kalkulací. Zavolejte nám a budete diskutovat se schopným partnerem.