TSG-Teile aus Styrol/Butadien und spritzgegossenes Polysulfon (PSU)

TSG-díly. Kryty a funkční díly. Inovativní nápady realizované bez pnutí a propadlin.

Konstruktivní inovace potřebují efektivní výrobní koncepce. Nově se tak stane, jestliže je to umožněno výrobními metodami. Výlisky s různou sílou stěny, shluky materiálu a tlustým žebrováním nebo nějaká velká dimenzovaná součást dělají technologii vstřikování nepřekonatelné problémy, většinou kvůli rozdílům ve smrštění jednotlivých konstrukčních detailů.

TSG-díly. Termoplastickým vypěněním vyrobené díly (TSG) vykazují kompaktní strukturu, která je asi o 10 % expandována nadouvadlem. Tak jsou rozdíly ve smrštění kompenzovány a speciální vlastnosti materiálu zachovány.

To přináší Vám jako vývojovému pracovníkovi součástí různých strojních zařízení rozhodující výhody, které umožní vzniku vašim nápadům bez pnutí a propadlin.

Na našich výkonných výrobních zařízeních zhotovujeme kryty a funkční díly až do  16000 g hmotnosti dílu.