Vysoce výkonné plasty. Speciální požadavky medicínské techniky.

Medicínská technika klade na naše plastové díly speciální požadavky Námi zpracovávané polymery síry a polyimidy tyto optimálně splňují Narůstají téměř každým zadáním v této náročné oblasti.

Přizpůsobený postup, zpracování nových vysoce výkonných plastů a stále rostoucí zkušenosti nástrojárně nám umožňují trvale realizovat inovativní plastové díly se vzrůstající komplexností.

Naše plasty do medicínských aplikací a pro diagnostické systémy zaujímají stále nové obory činnosti, které dnes rozhodně přispívají k rozvoji medicín.

Fyziologická nezávislost

Při kontaktu s medicinálními látkami nesmí dojít k jejich znečištění. Plastové díly v medicínské technice musí podle podmínek použití splňovat nařízení dle FDA, USP Class VI nebo BfR.

Dokonce i přísnou americkou ASTM F 702-81 týkající se extrahovatelných biologických zbytků splňujeme dnes s moderními, speciálně nastavenými materiály (biokompatibilita).

Opakovaná sterilizace

Opakovaná sterilizace zajišťuje spolehlivost našich plastových dílů při dlouhodobém nasazení v medicínské technice V protikladu k výrobkům pro jednorázové použití, které jsou po upotřebení zlikvidovány, jsou naše výrobky z polysulfonu a polyimidu dlouhodobou investicí.

Přitom stoupá požadavek na sterilitu plastových dílů a tento trend bude v budoucnu zesilovat. Zde nabízíme materiály s velkými rezervami pro různé sterilizační metody. Naše plastové díly z polysulfonu a polyimidu je možno sterilizovat v autoklávu i při vyšších teplotách pro vynikající odolnost proti hydrolýze, nechají se dokonce i sterilizovat Γ- a β- paprsky jakož i ethylenoxidem (EtO).

Hochleistungskunststoffe in der Medizintechnik
Spolehlivost: Správně zvolené a aplikované jsou plasty s možností sterilizace a odolné vysokým teplotám a chemii. Ale jsou též transparentní. Tudíž může lékař pozorovat procesy.

Velký potenciál ke snižování nákladů

Moderní plasty odolávající vysokým teplotám nahrazují pro svou efektivnost stále více používané sklo, neboť jsou nerozbitné a netříštivé.

Vývojovému pracovníkovi medicínských přístrojů umožňují univerzální funkce, dovolují vysoký stupeň integrace a jsou navíc cenově příznivější pro výrobu.

Odbourání stresu prostřednictvím návrhu

Návrháři dají nové materiály dodatečnou volnost v konstrukci. Neboť lékaři, výrobci přístrojů a návrháři mají stejný cíl: Medicínské přístroje pro pacienty vytvořit zajímavě a zanechat méně hrozivých dojmů. Dobrý průmyslový návrh dosáhne tento cíl nasazení inovativních materiálů a výrobních metod.

Jeden z důležitých stavebních kamenů v úsilí, zvýšit úspěch ošetření odbouráním stresu v léčbě.