Plasty-Lexikon

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

E-modul pružnosti v tahu

E-modul pružnosti v tahu $ \ E \ $ vyjadřuje poměr mezi napětím v tahu $ \ σ \ $ a poměrnou deformací $ \ ε \ $:

Rovnice. Modul pružnosti v tahu
\[ E = \frac{σ} {ε} \]

E-modul pružnosti v tahu 150 nejdůležitějších ThermoplasteDuroplaste naleznete v našem souboru technických listů.