Plasty-Lexikon

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

silikonový kaučuk

Kaučuky s poly(organo)siloxany vykazují nepatrné Schwindung a mohou být rovněž na základě své viskozity líty do forem s přesnými detaily. Silikonový kaučuk používáme při výrobě modelů.

silikony


Podle velikosti molekul, stupně rozvětvení a zesíťování se rozlišuje mezi olejovými, pryskyřičnými a kaučukovými druhy silikonů.

Je jim společná vysoká teplotní stálost, nerozpustnost ve vodě a mnohých organických rozpouštědlech, rozsáhlá chemická stálost vůči vodě, zásadám, kyselinám a velmi dobrá izolační schopnost.

silikonové formy

Schnell und kostengünstig lassen sich Musterteile mit Silikonformen vervielfältigenSilikonové formy slouží k rychlé a cenově výhodnější výroby malé počáteční série 5 až 20 kusů.

Vznik silikonové formy. Vyrobíme prvotní model. K tomu použijeme StereolithographieLasersintern nebo model vyfrézujeme.

Lepící páskou definujeme na prvotním modelu dělící rovinu pro obě poloviny silikonové formy. Zafixujeme prvotní model do licího rámu a nakonec bude licí rám vyplněn Silikon.

Jakmile je silikon vytvrzen, je licí rám odstraněn, silikon podél dělící roviny rozříznut a prvotní model vyjmut.

Poté co byly vybudovány vtokové kanály a odvzdušňovací kanály, je silikonová forma připravena pro Vakuumabgüsse Polyurethan. Vzhledem k nepatrnému Schwindung silikonu, méně než 0,1 %,  jsou vytvářeny velmi přesné odlitky.