Barevný obraz v sRGB-barevném prostoru. Odhad barevné věrnost u necejchovaných obrazovek.

Jestliže monitor nezobrazuje barvy věrně, stává se jeho sledování jako let za snížené viditelnosti. Barevný obraz, podle modelu monitoru, je ovlivňován osvětlením na vašem pracovišti nebo dobou, kdy je zapnutý váš monitor.

Přesná kalibrace monitoru je velmi nákladná. Ale jednoduchý postup k zlepšení reprodukce barev je, v menu monitoru nastavení teploty barvy na normalizovanou hodnotu D65 (6500 stupně kelvina).

Barevný obraz s sRGB. Jestliže jsou barvy zobrazovány elektronickým přístrojem, může se mnohé přihodit. U dvou různých obrazovek mohou být někdy rozdíly při podání barev mimořádně velké.

Jestliže nebudou tyto rozdíly rozpoznány, může nakonec dojít k nesprávnému posouzení barev. Barevné řízení je komplikované téma, a uživatel, který jen příležitostně s barvami pracuje nemusí o všech jemnostech vědět.

Barevný prostor. Pod barevným prostorem se rozumí - teoretické možnosti - rozsahu barev nějakého přístroje nebo programu. Obrazovky používají RGB barevný systém, u kterého je každý bod na obrazovce sestaven ze základních barev červená, zelená a modrá.

sRGB je základní barevný prostor Windows a etabloval se rovněž pro barevný obraz v internetu.

Teplota barev. Pomocí teploty barev je nastavena teplota barev obrazovky. Teplota barev je měřena v K (= kelvin).

RADA: Pro internet využívaný základní barevný prostor sRGB se nabízí jednoduchý postup, v menu obrazovky teplotu barev nastavit na normalizovanou hodnotu D65 (6500 stupně kelvina).

Kalibrace obrazovky. Barevný obraz obrazovky se může podle výrobce, osvětlení pracoviště nebo doby, kdy je zapojen, silně měnit. Kalibrace obrazovky slouží účelu, dosáhnout věrného podání barev. Kvalitní přístroje pro měření barev umožňují nejpřesnější kalibraci, jsou ale z důvodu jejich pořizovacích nákladů zajímavé hlavně pro velká grafická studia.

Kalibrace by měla být prováděna za denního světla. Před kalibrací by měla být nastavena hloubka vybarvení obrazovky v systému na TrueColor popř. 16,7 milionů barev (24 popř. 32 bit) a zvoleno neutrálně šedé počítačové pozadí, aby nebylo narušené vnímání barev. Protože obrazovka je během fáze ohřívání podrobena kolísání, měla by být zapnuta minimálně 30 minut.

Soft-kalibrace. Pro ty, kteří nechtějí investovat do drahých měřících přístrojů, se nabízí tak zvaná soft-kalibrace se software jako Adobe Gamma, které patří do rozsahu dodávek Adobe Photoshop a Photoshop Elements.

Adobe Gamma není pro Mac OS X k dostání. Zde může být kalibrace provedena s kalibračním asistentem operačního systému, který je vyvolán ikonou kalibrace v nastavení systému monitoru. Mac OSx v10.3 obsahuje program řízení barev (ColorSync Utility).