Polyuretan litý (PUR GS)Zpracováváme tyto materiály následujícími postupy:

RIM-metoda.
Vypěňované díly do 50 kg a kompaktní funkční díly do hmotnosti 65 kg


Číslo materiálu   2851  
Hustota ISO 1183 1,17 g/cm3
   

Mechanické vlastnosti

Napětí na mezi kluzu ISO 527 45 MPa
Tažnost ISO 527 23 %
E-Modul pružnosti v tahu ISO 527 1300 MPa
Tvrdost Shore (A/D) nebo Rockwell (R/L/M) ISO 868, ISO 2039-2 D74 -
   

Elektrické vlastnosti

Specifický průrazový odpor IEC 60093 9,00E+11 Ohm · m
Povrchový odpor IEC 60093 1,00E+13 Ohm
Odolnost vůči plazivým proudům CTI IEC 60112 600 -
   

Teplotní vlastnosti

Tepelná vodivost DIN 52 612 0,245 W/K m
Koeficient délkové roztažnosto|příčný ISO 11359 110 10-6/K
Tvarová stálost za tepla A ISO 75 HDT/A (1.8 MPa) 55 °C
Tvarová stálost za tepla B ISO 75 HDT/B (0,45 MPa) 67 °C
max. teplota krátkodobá   120 °C
max. teplota dlouhodobá   80 °C
min. teplota použití   -40 °C
   

Jiné vlastnosti

Nasákavost při vlhkosti ISO 62 3,3 %
Průsvitnost (průhledný/průsvitný/průhledný)   průhledný  
Surovina   Baydur GS (Bayer)  
   

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz