PUR-elastomer s 20 % skleněných vláken (TPU GF20)Zpracováváme tyto materiály následujícími postupy:

Výlisky.
Vstřikované funkční díly do hmotnosti 16.000 g

Termoplastické vypěňování(TVP)Vysoce funkční díly a skříně do hmotnosti 16 kg .Číslo materiálu   2638  
Hustota ISO 1183 1,37 g/cm3
   

Mechanické vlastnosti

Pevnost v tahu ISO 527 65 MPa
Tažnost ISO 527 25 %
E-Modul pružnosti v tahu ISO 527 2000 MPa
Tvrdost Shore (A/D) nebo Rockwell (R/L/M) ISO 868, ISO 2039-2 D67 -
Charpy-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 179/1eA 40 KJ/m2
   

Elektrické vlastnosti

Permitivita při 50 Hz IEC 60250 6,4 -
Permitivita při 1 MHz IEC 60250 5 -
Dialektrický faktor ztrát při 50 Hz IEC 60250 320 1E-4
Dialektrický faktor ztrát při 1 MHz IEC 60250 560 1E-4
Průrazová pevnost IEC 60243-1 37 kV/mm
Síla pro průrazovou pevnost   1 mm
Specifický průrazový odpor IEC 60093 1,00E+11 Ohm · m
Povrchový odpor IEC 60093 >1015 Ohm
Odolnost vůči plazivým proudům CTI IEC 60112 600 -
   

Teplotní vlastnosti

Koeficient délkové roztažnosto|příčný ISO 11359 20 10-6/K
Tvarová stálost za tepla A ISO 75 HDT/A (1.8 MPa) 114 °C
Tvarová stálost za tepla B ISO 75 HDT/B (0,45 MPa) 147 °C
max. teplota krátkodobá   140 °C
max. teplota dlouhodobá   100 °C
min. teplota použití   -50 °C
   

Jiné vlastnosti

Nasákavost při norm. podmínkách ISO 62 0,3 %
Nasákavost při vlhkosti ISO 62 0,9 %
Chování při hoření podle UL 94 IEC 60695-11-10 HB -
Síla pro UL 94   1 mm
Průsvitnost (průhledný/průsvitný/průhledný)   průhledný  
Surovina   Elastollan R2000 (Elastogran)  
   

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz