Polyfenylsulfon (PPSU)


Speciální vlastnosti

Poměrné prodloužení na mezi kluzu ISO 527 7,2 %
Modul tečení v tahu (0,5% 1000 hod.) ISO 899-1 1900 MPa
Mez pevnosti v ohybu ISO 178 91 MPa
Charpy-rázová houževnatost při 23 °C ISO 179/1eU NB KJ/m2
Charpy-rázová houževnatost při -30 °C ISO 179/1eU NB KJ/m2
Charpy-vrubová houževnatost při -30 °C ISO 179/1eA 24,6 KJ/m2
Izod-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 180/4A 690 J/m
Index kyselosti LOI ISO 4589 38 %
   
NB: zkušební tělísko nezlomeno

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín

© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz