Polykarbonát+ABS-blend s 20 % skleněných vláken (PC+ABS GF20)


Speciální vlastnosti

Poměrné prodloužení na mezi kluzu ISO 527 2 %
Mez pevnosti v ohybu ISO 178 130 MPa
Izod-rázová houževnatost při 23 °C ISO 180/1C 20 KJ/m2
Izod-vrubová houževnatost při -30°C ISO 180/1A 8 KJ/m2
Izod-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 180/4A 125 J/m
Odolnost vůči plazivým proudům CTI M IEC 60112 100M -
Vicat-teplota měknutí B ISO 306 VST/B/50 (50 N) 132 °C
Index kyselosti LOI ISO 4589 24 %
   

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín

© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz