Polyfenylenoxid mod. odolný vůči hoření (PPO V1)Zpracováváme tyto materiály následujícími postupy:

Výlisky.
Vstřikované funkční díly do hmotnosti 16.000 g

Termoplastické vypěňování(TVP)Vysoce funkční díly a skříně do hmotnosti 16 kg .

Termoformy.
Ve vakuu vytvářené díly do rozměru 2000 x 2000 mm


Číslo materiálu   2202  
Hustota ISO 1183 1,11 g/cm3
   

Mechanické vlastnosti

Napětí na mezi kluzu ISO 527 55 MPa
Pevnost v tahu ISO 527 50 MPa
Tažnost ISO 527 10 %
E-Modul pružnosti v tahu ISO 527 2500 MPa
Tvrdost podle Brinella ISO 2039-1 95 MPa
Norma pro Tvrdost podle Brinella   H358/30  
Tvrdost Shore (A/D) nebo Rockwell (R/L/M) ISO 868, ISO 2039-2 M78 -
Izod-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 180/1A 15 KJ/m2
Charpy-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 179/1eA 15 KJ/m2
   

Elektrické vlastnosti

Permitivita při 50 Hz IEC 60250 2,8 -
Permitivita při 1 MHz IEC 60250 2,7 -
Dialektrický faktor ztrát při 50 Hz IEC 60250 40 1E-4
Dialektrický faktor ztrát při 1 MHz IEC 60250 20 1E-4
Průrazová pevnost IEC 60243-1 25 kV/mm
Síla pro průrazovou pevnost   1,6 mm
Specifický průrazový odpor IEC 60093 1,00E+15 Ohm · m
Povrchový odpor IEC 60093 1,00E+15 Ohm
Odolnost vůči plazivým proudům CTI IEC 60112 200 -
   

Teplotní vlastnosti

Tepelná vodivost DIN 52 612 0,22 W/K m
Koeficient délkové roztažnosto|příčný ISO 11359 60-80 10-6/K
Teplota tavení popř. zesklovatění ISO 11357 142 24) °C
Tvarová stálost za tepla A ISO 75 HDT/A (1.8 MPa) 120 °C
Tvarová stálost za tepla B ISO 75 HDT/B (0,45 MPa) 130 °C
max. teplota krátkodobá   130 °C
max. teplota dlouhodobá   110 5) °C
min. teplota použití   -50 °C
   

Jiné vlastnosti

Nasákavost při norm. podmínkách ISO 62 0,06 %
Nasákavost při vlhkosti ISO 62 0,23 %
Chování při hoření podle UL 94 IEC 60695-11-10 V-1 -
Síla pro UL 94   0,75 mm
Průsvitnost (průhledný/průsvitný/průhledný)   průhledný  
Surovina   Noryl SE1 (Sabic)  
   

5) : tepelné stárnutí podle UL 746 (RTI) Mech. W/O Imp., 40 000 hod.

24) : teplota měknutí podle Vicat VST/A/120

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz