Acrylonitril/Butadien/Styren elektricky odstíněný (ABS EMV V0)Zpracováváme tyto materiály následujícími postupy:

Výlisky.
Vstřikované funkční díly do hmotnosti 16.000 g

Termoplastické vypěňování(TVP)Vysoce funkční díly a skříně do hmotnosti 16 kg .Číslo materiálu   2117  
Hustota ISO 1183 1,27 g/cm3
   

Mechanické vlastnosti

Pevnost v tahu ISO 527 40 MPa
Tažnost ISO 527 1,8 %
E-Modul pružnosti v tahu ISO 527 3000 MPa
Izod-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 180/1A 4 KJ/m2
   

Elektrické vlastnosti

Permitivita při 50 Hz IEC 60250 na -
Permitivita při 1 MHz IEC 60250 na -
Dialektrický faktor ztrát při 50 Hz IEC 60250 na 1E-4
Dialektrický faktor ztrát při 1 MHz IEC 60250 na 1E-4
Průrazová pevnost IEC 60243-1 na kV/mm
Povrchový odpor IEC 60093 1,00E+04 Ohm
Odolnost vůči plazivým proudům CTI IEC 60112 na -
   

Teplotní vlastnosti

Koeficient délkové roztažnosto|příčný ISO 11359 66|83 10-6/K
Tvarová stálost za tepla A ISO 75 HDT/A (1.8 MPa) 74 °C
Tvarová stálost za tepla B ISO 75 HDT/B (0,45 MPa) 85 °C
max. teplota krátkodobá   100 °C
max. teplota dlouhodobá   80 °C
min. teplota použití   -30 °C
   

Jiné vlastnosti

Nasákavost při norm. podmínkách ISO 62 <0,1 %
Nasákavost při vlhkosti ISO 62 0,3 %
Chování při hoření podle UL 94 IEC 60695-11-10 V-0 -
Síla pro UL 94   2,5 mm
Průsvitnost (průhledný/průsvitný/průhledný)   průhledný  
Surovina   Faradex AS-1002FR (Sabic)  
   
na: nepoužitelný

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz