Polyfenylsulfid s 40 % skleněných vláken (PPS GF40)


Speciální vlastnosti

Mez pevnosti v ohybu ISO 178 200 MPa
Mez únavy při střídavém namáhání v ohybu (1E7 zatěžovací cyklus) ASTM D671 45 MPa
Izod-rázová houževnatost při 23 °C ISO 180/1C 30 KJ/m2
Izod-rázová houževnatost při -30 °C ISO 180/1C 30 KJ/m2
Izod-vrubová houževnatost při -30°C ISO 180/1A 8 KJ/m2
Charpy-rázová houževnatost při 23 °C ISO 179/1eU 16 KJ/m2
Charpy-rázová houževnatost při -30 °C ISO 179/1eU 17 KJ/m2
Izod-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 180/4A 70 J/m
Součinitel kluzného tečení v porovnání s ocelí v suchém prostředí   0,55 -
Odolnost vůči plazivým proudům CTI M IEC 60112 125M -
Specifická tepelná kapacita IEC 1006 1,18 J/g K
Vicat-teplota měknutí A ISO 306 VST/A/50 (10 N) 260 °C
Vicat-teplota měknutí B ISO 306 VST/B/50 (50 N) 260 °C
Index kyselosti LOI ISO 4589 47 %
   

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín

© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz