Polyetereterketon (PEEK)


Speciální vlastnosti

Poměrné prodloužení na mezi kluzu ISO 527 5 %
Modul tečení v tahu (0,5% 1000 hod.) ISO 899-1 2500 MPa
Mez pevnosti v ohybu ISO 178 170 MPa
Mez únavy při střídavém namáhání v ohybu (1E7 zatěžovací cyklus) ASTM D671 76 MPa
Izod-rázová houževnatost při 23 °C ISO 180/1C NB KJ/m2
Izod-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 180/4A 65 J/m
Součinitel kluzného tečení v porovnání s ocelí v suchém prostředí   0,43 -
Opotřebení relativní k měrné jednotce   14 (µm/km)/MPa
Specifická tepelná kapacita IEC 1006 2,16 J/g K
Index kyselosti LOI ISO 4589 35 %
   
NB: zkušební tělísko nezlomeno

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín

© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz