Polyetylen ultra vysoce molekulární (PE-UHMW)Zpracováváme tyto materiály následujícími postupy:

Extruze.
Extrudované profily podle výkresů a polotovary podle DIN

Obráběné díly.
Soustr. a frézované díly v kusové a sériové výrobě

Výlisky.
Vstřikované funkční díly do hmotnosti 16.000 g


Číslo materiálu   1401  
Hustota ISO 1183 0,93 g/cm3
   

Mechanické vlastnosti

Napětí na mezi kluzu ISO 527 17 MPa
Tažnost ISO 527 >50 %
E-Modul pružnosti v tahu ISO 527 720 MPa
Tvrdost podle Brinella ISO 2039-1 38 MPa
Norma pro Tvrdost podle Brinella   H132/30  
Tvrdost Shore (A/D) nebo Rockwell (R/L/M) ISO 868, ISO 2039-2 D63 -
Izod-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 180/1A 80 KJ/m2
   

Elektrické vlastnosti

Permitivita při 50 Hz IEC 60250 2,1 -
Permitivita při 1 MHz IEC 60250 3 -
Dialektrický faktor ztrát při 50 Hz IEC 60250 3,9 1E-4
Dialektrický faktor ztrát při 1 MHz IEC 60250 10 1E-4
Průrazová pevnost IEC 60243-1 45 kV/mm
Síla pro průrazovou pevnost   1 mm
Specifický průrazový odpor IEC 60093 2,00E+14 Ohm · m
Povrchový odpor IEC 60093 1,00E+12 Ohm
Odolnost vůči plazivým proudům CTI IEC 60112 600 -
   

Teplotní vlastnosti

Tepelná vodivost DIN 52 612 0,42 W/K m
Koeficient délkové roztažnosto|příčný ISO 11359 200 10-6/K
Teplota tavení popř. zesklovatění ISO 11357 132 °C
Tvarová stálost za tepla A ISO 75 HDT/A (1.8 MPa) 42 °C
Tvarová stálost za tepla B ISO 75 HDT/B (0,45 MPa) 65 °C
max. teplota krátkodobá   120 °C
max. teplota dlouhodobá   80 °C
min. teplota použití   -200 °C
   

Jiné vlastnosti

Nasákavost při norm. podmínkách ISO 62 <0,1 %
Nasákavost při vlhkosti ISO 62 <0,1 %
Průsvitnost (průhledný/průsvitný/průhledný)   průhledný  
Surovina   Hostalen GUR 4120 (Ticona)  
   
na: nepoužitelný

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz