Polyoxymethylen s 30 % skleněných kuliček (POM GB30)


Speciální vlastnosti

Poměrné prodloužení na mezi kluzu ISO 527 6 %
Modul tečení v tahu (0,5% 1000 hod.) ISO 899-1 2100 MPa
Mez pevnosti v ohybu ISO 178 70 MPa
Izod-rázová houževnatost při 23 °C ISO 180/1C 18 KJ/m2
Izod-rázová houževnatost při -30 °C ISO 180/1C 18 KJ/m2
Izod-vrubová houževnatost při -30°C ISO 180/1A 2,5 KJ/m2
Charpy-rázová houževnatost při 23 °C ISO 179/1eU 40 KJ/m2
Charpy-rázová houževnatost při -30 °C ISO 179/1eU 40 KJ/m2
Charpy-vrubová houževnatost při -30 °C ISO 179/1eA 3 KJ/m2
Odolnost vůči plazivým proudům CTI M IEC 60112 600M -
Vicat-teplota měknutí B ISO 306 VST/B/50 (50 N) 151 °C
   

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín

© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz