Polyoxymethylen s 30 % skleněných kuliček (POM GB30)Zpracováváme tyto materiály následujícími postupy:

Extruze.
Extrudované profily podle výkresů a polotovary podle DIN

Obráběné díly.
Soustr. a frézované díly v kusové a sériové výrobě

Výlisky.
Vstřikované funkční díly do hmotnosti 16.000 g


Číslo materiálu   1236  
Hustota ISO 1183 1,59 g/cm3
   

Mechanické vlastnosti

Napětí na mezi kluzu ISO 527 40 MPa
Tažnost ISO 527 12 %
E-Modul pružnosti v tahu ISO 527 3700 MPa
Tvrdost podle Brinella ISO 2039-1 167 MPa
Norma pro Tvrdost podle Brinella   H358/30  
Izod-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 180/1A 3 KJ/m2
Charpy-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 179/1eA 3 KJ/m2
   

Elektrické vlastnosti

Permitivita při 50 Hz IEC 60250 5 -
Permitivita při 1 MHz IEC 60250 4,5 -
Dialektrický faktor ztrát při 50 Hz IEC 60250 300 1E-4
Dialektrický faktor ztrát při 1 MHz IEC 60250 80 1E-4
Průrazová pevnost IEC 60243-1 9 kV/mm
Síla pro průrazovou pevnost   1,6 mm
Specifický průrazový odpor IEC 60093 1,00E+14 Ohm · m
Povrchový odpor IEC 60093 1,00E+14 Ohm
Odolnost vůči plazivým proudům CTI IEC 60112 600 -
   

Teplotní vlastnosti

Koeficient délkové roztažnosto|příčný ISO 11359 80 10-6/K
Teplota tavení popř. zesklovatění ISO 11357 165 °C
Tvarová stálost za tepla A ISO 75 HDT/A (1.8 MPa) 112 °C
max. teplota krátkodobá   140 °C
max. teplota dlouhodobá   100 5) °C
min. teplota použití   -50 °C
   

Jiné vlastnosti

Nasákavost při norm. podmínkách ISO 62 0,12 %
Nasákavost při vlhkosti ISO 62 0,9 %
Chování při hoření podle UL 94 IEC 60695-11-10 HB -
Síla pro UL 94   0,81 mm
Průsvitnost (průhledný/průsvitný/průhledný)   průhledný  
Surovina   Hostaform C9021 GV3/30 (Ticona)  
   

5) : tepelné stárnutí podle UL 746 (RTI) Mech. W/O Imp., 40 000 hod.
na: nepoužitelný

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz