Polyamid 12 s 30 % skleněných kuliček (PA 12 GB30)


Speciální vlastnosti

Poměrné prodloužení na mezi kluzu ISO 527 3,1/3,3 %
Modul tečení v tahu (0,5% 1000 hod.) ISO 899-1 1100/- MPa
Mez pevnosti v ohybu ISO 178 60/- MPa
Izod-rázová houževnatost při 23 °C ISO 180/1C 17/17 KJ/m2
Izod-rázová houževnatost při -30 °C ISO 180/1C 22/23 KJ/m2
Izod-vrubová houževnatost při -30°C ISO 180/1A 5,5/4,8 KJ/m2
Charpy-rázová houževnatost při 23 °C ISO 179/1eU NB/NB KJ/m2
Charpy-rázová houževnatost při -30 °C ISO 179/1eU NB/NB KJ/m2
Charpy-vrubová houževnatost při -30 °C ISO 179/1eA 6,0/6,0 KJ/m2
Odolnost vůči plazivým proudům CTI M IEC 60112 575M -
Specifická tepelná kapacita IEC 1006 1,35 J/g K
Vicat-teplota měknutí A ISO 306 VST/A/50 (10 N) 175 °C
Vicat-teplota měknutí B ISO 306 VST/B/50 (50 N) 155 °C
   
NB: zkušební tělísko nezlomeno

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín

© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz