Polyamid 66/6T s 60 % skleněných vláken (PA 66/6T GF60)


Speciální vlastnosti

Mez pevnosti v ohybu ISO 178 356/335 MPa
Charpy-rázová houževnatost při 23 °C ISO 179/1eU 75/75 KJ/m2
Charpy-rázová houževnatost při -30 °C ISO 179/1eU 75/75 KJ/m2
Charpy-vrubová houževnatost při -30 °C ISO 179/1eA 10. Okt KJ/m2
Izod-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 180/4A 128 J/m
   

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín

© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz