Polyamid 66 s 20 % uhlíkových vláken (PA 66 CF20)Zpracováváme tyto materiály následujícími postupy:

Extruze.
Extrudované profily podle výkresů a polotovary podle DIN

Obráběné díly.
Soustr. a frézované díly v kusové a sériové výrobě

Výlisky.
Vstřikované funkční díly do hmotnosti 16.000 g

Termoplastické vypěňování(TVP)Vysoce funkční díly a skříně do hmotnosti 16 kg .Číslo materiálu   1156  
Hustota ISO 1183 1,22 g/cm3
Stav zkušebního tělesa   sucho/vlhkost vzduchu  
   

Mechanické vlastnosti

Pevnost v tahu ISO 527 220/150 MPa
Tažnost ISO 527 03. Jun %
E-Modul pružnosti v tahu ISO 527 16000/11000 MPa
Tvrdost podle Brinella ISO 2039-1 240/200 MPa
Norma pro Tvrdost podle Brinella   H961/30  
Izod-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 180/1A 13/23 KJ/m2
Charpy-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 179/1eA 13/16 KJ/m2
   

Elektrické vlastnosti

Permitivita při 50 Hz IEC 60250 na -
Permitivita při 1 MHz IEC 60250 na -
Dialektrický faktor ztrát při 50 Hz IEC 60250 na 1E-4
Dialektrický faktor ztrát při 1 MHz IEC 60250 na 1E-4
Průrazová pevnost IEC 60243-1 na kV/mm
Povrchový odpor IEC 60093 30. Mai Ohm
Odolnost vůči plazivým proudům CTI IEC 60112 na -
   

Teplotní vlastnosti

Tepelná vodivost DIN 52 612 0,43 W/K m
Koeficient délkové roztažnosto|příčný ISO 11359 25|75 10-6/K
Teplota tavení popř. zesklovatění ISO 11357 260 °C
Tvarová stálost za tepla A ISO 75 HDT/A (1.8 MPa) 245 °C
Tvarová stálost za tepla B ISO 75 HDT/B (0,45 MPa) 250 °C
max. teplota krátkodobá   240 °C
max. teplota dlouhodobá   120 °C
min. teplota použití   -40 °C
   

Jiné vlastnosti

Nasákavost při norm. podmínkách ISO 62 2 %
Nasákavost při vlhkosti ISO 62 6,5 %
Průsvitnost (průhledný/průsvitný/průhledný)   průhledný  
   
na: nepoužitelný

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz