Polyamid 66 extrudovaný (PA 66 E)Zpracováváme tyto materiály následujícími postupy:

Extruze.
Extrudované profily podle výkresů a polotovary podle DIN

Obráběné díly.
Soustr. a frézované díly v kusové a sériové výrobě


Číslo materiálu   1141  
Hustota ISO 1183 1,14 g/cm3
Stav zkušebního tělesa   sucho/vlhkost vzduchu  
   

Mechanické vlastnosti

Napětí na mezi kluzu ISO 527 86/52 MPa
Tažnost ISO 527 >50/>50 %
E-Modul pružnosti v tahu ISO 527 3100/1200 MPa
Tvrdost podle Brinella ISO 2039-1 160/100 MPa
Norma pro Tvrdost podle Brinella   H358/30  
Tvrdost Shore (A/D) nebo Rockwell (R/L/M) ISO 868, ISO 2039-2 D84/D74 -
Izod-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 180/1A 4,2/11,9 KJ/m2
Charpy-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 179/1eA Jun 20 KJ/m2
   

Elektrické vlastnosti

Permitivita při 50 Hz IEC 60250 4,3/10,3 -
Permitivita při 1 MHz IEC 60250 3,6/4,2 -
Dialektrický faktor ztrát při 50 Hz IEC 60250 150/2000 1E-4
Dialektrický faktor ztrát při 1 MHz IEC 60250 240/750 1E-4
Průrazová pevnost IEC 60243-1 13 kV/mm
Síla pro průrazovou pevnost   1,6 mm
Specifický průrazový odpor IEC 60093 1013/1011 Ohm · m
Povrchový odpor IEC 60093 1013/1010 Ohm
Odolnost vůči plazivým proudům CTI IEC 60112 600 -
   

Teplotní vlastnosti

Tepelná vodivost DIN 52 612 0,23 W/K m
Koeficient délkové roztažnosto|příčný ISO 11359 70|100 10-6/K
Teplota tavení popř. zesklovatění ISO 11357 260 °C
Tvarová stálost za tepla A ISO 75 HDT/A (1.8 MPa) 72 °C
Tvarová stálost za tepla B ISO 75 HDT/B (0,45 MPa) 205 °C
max. teplota krátkodobá   200 °C
max. teplota dlouhodobá   90 °C
min. teplota použití   -40 °C
   

Jiné vlastnosti

Nasákavost při norm. podmínkách ISO 62 2,7 %
Nasákavost při vlhkosti ISO 62 8,5 %
Chování při hoření podle UL 94 IEC 60695-11-10 V-2 -
Síla pro UL 94   3 mm
Průsvitnost (průhledný/průsvitný/průhledný)   průhledný  
Surovina   Zytel E42A (Du Pont)  
   

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz