Polyamid 6 litý 210 kluzně modifikován (PA 6 G 210 AX)Zpracováváme tyto materiály následujícími postupy:

Polyamid litý.
Polotovary a díly do hmotnosti 2 t

Obráběné díly.
Soustr. a frézované díly v kusové a sériové výrobě


Číslo materiálu   1132  
Hustota ISO 1183 1,15 g/cm3
Stav zkušebního tělesa   sucho/vlhkost vzduchu  
   

Mechanické vlastnosti

Napětí na mezi kluzu ISO 527 80/50 MPa
Tažnost ISO 527 15/60 %
E-Modul pružnosti v tahu ISO 527 3400/1900 MPa
Tvrdost podle Brinella ISO 2039-1 150/80 MPa
Norma pro Tvrdost podle Brinella   H358/30  
Tvrdost Shore (A/D) nebo Rockwell (R/L/M) ISO 868, ISO 2039-2 D81/D70 -
Izod-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 180/1A 5,0/NB KJ/m2
   

Elektrické vlastnosti

Specifický průrazový odpor IEC 60093 1013/1010 Ohm · m
Povrchový odpor IEC 60093 1012/1010 Ohm
   

Teplotní vlastnosti

Tepelná vodivost DIN 52 612 0,29 W/K m
Koeficient délkové roztažnosto|příčný ISO 11359 80 10-6/K
Teplota tavení popř. zesklovatění ISO 11357 220 °C
Tvarová stálost za tepla A ISO 75 HDT/A (1.8 MPa) 120 °C
Tvarová stálost za tepla B ISO 75 HDT/B (0,45 MPa) 185 °C
max. teplota krátkodobá   180 °C
max. teplota dlouhodobá   90 °C
min. teplota použití   -40 °C
   

Jiné vlastnosti

Nasákavost při norm. podmínkách ISO 62 2,8 %
Nasákavost při vlhkosti ISO 62 7,8 %
Chování při hoření podle UL 94 IEC 60695-11-10 HB -
Průsvitnost (průhledný/průsvitný/průhledný)   průhledný  
   
NB: zkušební tělísko nezlomeno

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz