Polyamid 6 flexibilní (PA 6 flex)Zpracováváme tyto materiály následujícími postupy:

Extruze.
Extrudované profily podle výkresů a polotovary podle DIN

Obráběné díly.
Soustr. a frézované díly v kusové a sériové výrobě

Výlisky.
Vstřikované funkční díly do hmotnosti 16.000 g


Číslo materiálu   1104  
Hustota ISO 1183 1,12 g/cm3
Stav zkušebního tělesa   sucho/vlhkost vzduchu  
   

Mechanické vlastnosti

Napětí na mezi kluzu ISO 527 30/25 MPa
Tažnost ISO 527 275/300 %
E-Modul pružnosti v tahu ISO 527 650/380 MPa
Tvrdost Shore (A/D) nebo Rockwell (R/L/M) ISO 868, ISO 2039-2 D58/D54 -
Charpy-vrubová houževnatost při 23 °C ISO 179/1eA 120/NB KJ/m2
   

Elektrické vlastnosti

Permitivita při 50 Hz IEC 60250 06. Aug -
Permitivita při 1 MHz IEC 60250 04. Apr -
Dialektrický faktor ztrát při 50 Hz IEC 60250 650/850 1E-4
Dialektrický faktor ztrát při 1 MHz IEC 60250 850/1200 1E-4
Průrazová pevnost IEC 60243-1 29 kV/mm
Síla pro průrazovou pevnost   1 mm
Specifický průrazový odpor IEC 60093 1012/1011 Ohm · m
Povrchový odpor IEC 60093 1013/1012 Ohm
Odolnost vůči plazivým proudům CTI IEC 60112 500 -
   

Teplotní vlastnosti

Koeficient délkové roztažnosto|příčný ISO 11359 140|150 10-6/K
Teplota tavení popř. zesklovatění ISO 11357 213 °C
Tvarová stálost za tepla A ISO 75 HDT/A (1.8 MPa) 40 °C
Tvarová stálost za tepla B ISO 75 HDT/B (0,45 MPa) 75 °C
max. teplota krátkodobá   150 °C
max. teplota dlouhodobá   80 °C
min. teplota použití   -50 °C
   

Jiné vlastnosti

Nasákavost při norm. podmínkách ISO 62 2,5 %
Nasákavost při vlhkosti ISO 62 8 %
Průsvitnost (průhledný/průsvitný/průhledný)   průhledný  
Surovina   Grilon BRZ 247 W (EMS)  
   
NB: zkušební tělísko nezlomeno

Tento datový list RIWETA 4.0 je určen pro Vaši osobní potřebu. V těchto datech jsou udány hodnoty.

Tyto hodnoty jsou ovlivněny podmínkami zpracování. Modifikace, přísady materiálů a okolní vlivy neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.Jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí. Právní závazná ujištění určitých vlastností či způsobilost pro konkrétní účel nasazení nemůže být z našich údajů odvozena.

Další právní ochrana jakož i stávající zákony a ustanovení jsou od příjemce našich výrobků v jeho vlastní zodpovědnosti.

LPM s.r.o.
Technické díly z plastů
Koněvova 536
CZ-506 11 Jičín© 2008 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika, info@lpm.cz