Dlouhým skleněným vláknem zesílené plasty (LFT). Vstřikované díly z Celstranu, Vertonu.

Dlouhým skleněným vláknem zesílené plasty (LFT) dobývají pro termoplasty další oblasti využití. Případy použití, ve kterých byly doposud využívány lehké kovy nebo duroplasty, mohou být nyní cenově výhodněji realizovány pomocí termoplastů.

V jednom směru zesílené plasty. Dlouhým skleněným vláknem zesílené plasty (LFT) jsou novým materiálovým trendem, který zpřístupňuje výhody typických skleněným vláknem zesílených plastů (GFK-plasty) též pro vstřikování.

Dosavadní technologie pro GFK-plasty jsou nesrovnatelné ve své efektivitě a  produktivitě s metodami vstřikování. Laminování je mzdově náročné, úroveň kvality je špatná. Lisování jako SMC nebo BMC vyžadují velmi drahé nástroje, a budou proto využívány jen na velké série. Dále jsou většinou využívané polyesterové pryskyřice poměrně křehké, a ekologicky již neodpovídající době, protože velmi silně plynují, což vede k nepříjemnému zápachu a nedají se recyklovat.

Ve vstřikování se doposud využívala jen skleněná vlákna délky mezi 0,2 až 0,4 mm. Přes toto nízko jevící se číslo se jedná o vlákno, protože průměr leží v řádech µm. Pevnost u takových krátkých skleněných vláken ale není tak dobrá jako u polyesterových dílů s dlouhými skleněnými vlákny.

V důsledku nové technologie ve výrobě granulátu mohla být délka skleněného vlákna zvětšena na 10 mm.  Zde se jedná o pultrusní proces, při kterém je nekonečné vlákno zavedeno do extruderu a spolu s taveninou je zpracováno v jeden pramen, který je rozsekán na 10 mm dlouhá granulátová zrna. 

S prodlouženou délkou dosáhne zesílení skleněnými vlákny dalšího významu. Během zpracování vzniká neuspořádaná struktura, která vytvoří pravý skelet ze skleněných vláken. To je důležité, jestliže se v důsledku ohřátí zpopelní polymerní podíl, výlisek zůstane zachován ve svém tvaru a skelet bude rozeznatelný.

Výhody LFT-plastů. Oproti běžným (krátkým skleněným vláknem zesílené plasty) stoupá jedinečně rázová houževnatost. Pevnost a tuhost jsou rovněž výrazně vyšší. Kombinací těchto vlastností se nechají vytvořit výlisky, které mohou v případě zatížení navázat velmi mnoho energie. Dále je konstrukce ze skleněných vláken extrémně tvarově stabilní, to přináší menší deformace a tím vyšší tvarovou stálost. Dlouhým skleněným vláknem zesílené polyamidy dosahují hodnoty pevnosti v tahu hliníku. Výhody oproti litým neželezným kovům jsou mnohonásobné:

 • nižší výrobní náklady na základě krátké doby cyklu
 • vyšší životnost nástroje
 • odstranění obráběcích dokončovacích operací
 • více možností při vytváření, a proto větší integrace funkcí
 • nízká hmotnost dílu
 • korozní odolnost
 • ekologicky přijatelné výrobky
 • nehlučné díly
 • plast je možno zabarvit

Oblasti použití technologie s dlouhým skleněným vláknem. Dlouhým skleněným vláknem zesílené termoplasty jsou nasazovány v rozličných oblastech použití. Dlouhým skleněným vláknem zesílené polypropyleny a dlouhým skleněným vláknem zesílené polyamidy jsou preferovaně zpracovávané termoplasty. Pro naše zákazníky z LFT-materiálů vyrábíme:

 • páková ramena
 • skořepiny sedadel
 • přesné nosiče obrobků
 • vysoce namáhané díly textilních strojů
 • podstavce pump
 • extrémně robustní skříně
 • ozubená kola
 • a mnohem více ...