Výlisky z reaktoplastů

Věrné tvaru, vzdor horku a napětí

50 let zkušeností při zpracování reaktoplastů, náš certifikát podle EN ISO 9002 a tři vlastní nástrojárny Vám dávají jistotu; jistotu odpovídající cenové kvalitě a dodržení dodacího termínu.

Naše technické výlisky z reaktoplastů jsou vysoce výkonné díly. Budou nasazeny tam, kde se již mnoho dílů z termoplastů taví.

Abychom se mohli s těmito vysokými požadavky vyrovnat, zpracováváme ...

  • Fenolické lis. hmoty (PF)
  • Melamino-fenolické lis. hmota (MP)
  • Polyesterové lis.hmota (UP)


Fenolická lis. hmota (PF)

Naše výlisky z fenolických pryskyřic mají vysokou tuhost, tvrdost povrchu a teplotní stálost. Materiál je tvarově stabilní a má nepatrný sklon k tečení, je žáruvzdorný a těžko zápalný. Materiál se vyrábí v tmavých odstínech.

Fenolická lis. hmota PF 31 (PF 31 )
Fenolická lis. hmota PF 31.5 (PF 31.5 )
Fenolická lis. hmota PF 51 (PF 51 )


VYSOCE KVALITNÍ
Obslužné prvky odolné poškrábání
s vysoce lesklým povrchem
z fenolické lis. hmotyhenolharzen

Melamino-fenolická lis. hmota (MP)

Tento materiál se vyznačuje oproti fenolické pryskyřici lepšími vlastnostmi. Je možné jej vysoce mechanicky zatížit a má výtečné elektrické vlastnosti, zvláště vysokou odolnost proti průrazu elektrickým obloukem a pevnost proti plazivým proudům. Jeho stálost při působení tepla, vlhkosti a UV-záření je velmi dobrá. Materiál je vhodný pro barevné díly.

Melamin-fenolická lis. hmota (MP )

TEPELNÝ ŠTÍT
z Melamin-fenolické hmoty s
nápaditě barevným řešením a skvělými
mechanickými vlastnostmi při
působení tepla

Polyesterová lis.hmota (UP)

Polyesterové pryskyřice disponují výtečnými vlastnostmi. Mají vysokou tuhost a pevnost, nabízejí nejlepší elektrické vlastnosti, extrémně vysokou odolnost proti hoření (index kyslíku je větší než 75% a výlisky jsou rozměrově velmi stálé. Délková roztažnost je nepatrná a materiál si zachovává také při vysokých teplotách výtečné vlastnosti.

Polyesterová lis.hmota (UP )

DRŽÁK KONTAKTU
s dobrými elektrickými
vlastnostmi z polyesterové hmoty 
(c) 1995-2003 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika,
bookmark - řekni příteli
  MATERIÁLY

Díly z plastů moderně použít ...

V HORKU
EXTRÉMNĚ ZATÍŽENÉ
CHEMICKY ODOLNÉ
ELEKTR. VODIVÝ
V PŘÍPADĚ POŽÁRU

Příklady ze zdravotnictví,stavby strojů, let. dopravy atd.

  NÁSTROJÁRNA

Naše nejlepší:
nástrojárna a lisovna
... pokračování

  TECHNIKA SPOJENÍ

Kombinace bez kompromisu

TECHNIKA SPOJENÍ